Оцінка впливу дотичних напружень та їх пульсацій на пропускну здатність газопроводу

Автор(и)

  • С. М. Стецюк УкрНДІгаз, 61010, м. Харків, Красношкільна наб. 20, тел. (057) 7304685;

Ключові слова:

промисловий газопровід, двофазний потік, гідравлічний опір, дотичне напруження, транспортування.

Анотація

Знання основних закономірностей руху газорідинних сумішей по трубах і уміння правильно розрахувати гідравлічні втрати й теплообмін є необхідними як для спорудження, так і для експлуатації промислових та міжпромислових газопроводів. Тому дослідження гідродинаміки і теплообміну двофазних потоків у газопроводах і розроблення методів їх розрахунку представляє актуальну для інженерної практики задачу. Відомо, що при різних товщинах плівки відхилення дослідних даних від розрахункових можуть досягати 100%. У роботі проведені дослідження дотичного напруження та пульсації на стінці газопроводу при кільцевому русі газорідинної суміші, встановлено їх вплив на гідравлічний опір. Отримало подальший розвиток і експериментальне підтвердження фізичне явище обмеження пропускної здатності промислових та міжпромислових
газопроводів за наявності рідинної фази.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Брилл Дж.П. Многофазный поток в скважинах [Текст]: пер. с англ. Х. Мукерджи – М.: Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2006. – 384 с.
2 Сахаров В.А. Гидродинамика газожидкостных смесей в вертикальных трубах и промысловых подъемниках [Текст]: монографія / В.А. Сахаров, М.А. Мохов. – М.: Нефть и газ, 2004. – 391 с.
3 Капцов І.І. Визначення та аналіз основних характеристик двофазних потоків в газопроводах [Текст] / І.І. Капцов, М.В. Гордійчук, С.М. Стецюк // Розвідка
та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 1(18). – С. 63-66.
4 Стецюк С.М. Нова інженерна методика гідравлічного розрахунку газорідинних потоків у газопроводах [Текст] / С.М. Стецюк // Нафтова і газова промисловість. – 2009. – №2. – С. 62- 64.
5 Стецюк С.М. Дослідження локального газовмісту в промислових газопроводах під час транспортування газорідинних сумішей. [Текст] / С.М. Стецюк // Проблеми нафтогазової промисловості: зб. наук праць. – 2012. – Вип. 2. – С. 227-233.
6 Толасов Ю.А. Исследование характеристик двухфазного потока и разработка методов гидравлических расчетов при трубопроводном транспорте газо-жидкостных смесей. автореф. на получение научн. степени канд.. техн. наук.: специальность 05.15.07 «Сооружение и эксплуатация нефтегазопроводов, нефтебаз и газохранилищ» / Ю.А. Толасов. – Москва. 1975. – 21 с.
7 Brauer H. Stromungund Warmellfergang bei Rieschfilm // V.D.J. – Forshungsheft. – 1956. – H. 457.
8 Мамаев В.А. Прикладные аспекты механики газожидкостных смесей: Докторская дис. – М.: ВНИИГАЗ, 1969. – С. 2-30.
9 Развитая вихревая турбулентность. Спектр Колмогорова-Обухова [Электронный ресурс] / Статьи Соросовского Образовательного журнала в текстовом формате – Режим доступа http://www.pereplet.ru/obrazovanie/ stsoros/475.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-25

Як цитувати

Стецюк, С. М. (2013). Оцінка впливу дотичних напружень та їх пульсацій на пропускну здатність газопроводу. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(47), 72–78. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/396

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ