Дослідження гідравлічної ефективності міжпромислового газопроводу від УППГ Наріжнянського ГКР до УКПГ-2 Юліївського НГКР

Автор(и)

  • В. Б. Воловецький ГПУ “Шебелинкагазвидобування”, 63011, Харківська обл., Валківський р-н, смт. Старий Мерчик, тел. (05753) 52378
  • О. Ю. Витязь ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. М. Щирба Український науково-дослідний інститут природних газів, 61010, м. Харків, Красношкільна наб., 20, тел. (057) 730-45-21, 730-46-86, 730-46-92
  • В. І. Коцаба Український науково-дослідний інститут природних газів, 61010, м. Харків, Красношкільна наб., 20, тел. (057) 730-45-21, 730-46-86, 730-46-92
  • Н. М. Коцаба Український науково-дослідний інститут природних газів, 61010, м. Харків, Красношкільна наб., 20, тел. (057) 730-45-21, 730-46-86, 730-46-92

Ключові слова:

газовий конденсат, метанол, двофазний потік, гідратоутворення, продування.

Анотація

Розглянуто причини ускладнень, які виникають під час транспортування газу міжпромисловим газо-
проводом – накопичення рідини та відкладення гідратів. Проаналізовано роботу даного газопроводу, визна-
чено гідравлічну ефективність та об’єм забруднень розрахунковим шляхом. Досліджено роботу міжпро-
мислового газопроводу та визначено об’єм забруднень на промислах експериментальним шляхом. Встанов-
лено, що об’єм забруднень, визначений експериментально, є більшим за розрахункове значення.
Запропоновані шляхи запобігання аварійним відмовам для забезпечення надійної експлуатації міжпро-
мислового газопроводу. Системність проведених досліджень дасть змогу створити алгоритм розрахунку
гідравлічного стану даного газопроводу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 ОНТП 51-1-85 Общесоюзные нормы тех-
нологического проектирования. Магистральные
трубопроводы. – Часть 1. Газопроводы (Загаль-
носоюзні норми технологічного проектування).
2 Ширковский А. И. Разработка и эксплуа-
тация газовых и газоконденсатных месторож-
дений [Текст]: учебн. для вузов. – 2-е изд., пе-
рераб. и доп. – М. : Недра, 1987. – 309 с.
3 Трубопровідний транспорт газу [Текст] /
[М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б. Михалків та
ін.] ; за редакцією М. П. Ковалка. – Київ : Аге-
нтство з раціонального використання енергії та
екології, 2002. – 600 с.
4 Бойко В. С. Довідник з нафтогазової
справи [Текст] / В. С. Бойко, Р. М. Кондрат,
Р. С. Яремійчук. – Івано-Франків. нац. техн.
ун-т нафти і газу – Львів, 1996. – 620 с. – ISBN
5-335-01293-5.
5 Воловецький В. Б. Оптимізація втрат газу
при продуванні свердловин шляхом викорис-
тання ПАР [Текст] / В. Б Воловецький,
О. М Щирба // Науковий вісник ІФНТУНГ. –
2005. – № 3 (12). – С. 81–84.
6 Воловецький В. Б. Забезпечення надійної
експлуатації шлейфів газоконденсатних сверд-
ловин [Текст] / В. Б Воловецький, О. М Щирба
// Розвідка та розробка нафтових і газових ро-
довищ. – 2006. – № 3 (20). – С. 98–103.
7 Визначення об’єму відкладів у діючому
газопроводі та його гідравлічної ефективності
[Текст] / [Капцов І. І., Братах М. І., Винник
С. М. та ін.] // Проблеми розвитку газової про-
мисловості України : зб. наук. пр. УкрНДІгаз. –
Харків, 2001. – Вип. ХХІХ. – C. 95–99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-26

Як цитувати

Воловецький, В. Б., Витязь, О. Ю., Щирба, О. М., Коцаба, В. І., & Коцаба, Н. М. (2012). Дослідження гідравлічної ефективності міжпромислового газопроводу від УППГ Наріжнянського ГКР до УКПГ-2 Юліївського НГКР. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 158–165. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/402

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>