Автоматизація технологічного процесу видобування сланцевого газу

Автор(и)

  • В. С. Борин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. І. Лагойда ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

сланцевий газ, нечіткий регулятор, MatLab

Анотація

Технологія автоматизації процесу видобування сланцевого газу перебуває на початковій стадії розро-
бки, тому існує необхідність постійної еволюції її технологічної бази. Важливим напрямком такої еволюції
є розробляння систем керування процесом видобування сланцевого газу на базі методів нечіткої логіки. Од-
на з головних переваг полягає у тому, що регулятор на основі нечіткої логіки можна створити за лінгвіс-
тичними правилами. Керування в цьому випадку здійснюється за допомогою набору умовних лінгвістичних
операторів або правил (нечітких асоціативних матричних), які задають конкретні ситуації керування.
Такі умовні лінгвістичні правила можна сформулювати, виходячи з досвіду та інтуїції експертів, з мірку-
вань здорового глузду або технологічних даних про процес отриманих шляхом експерименту. Регулятори на
базі нечіткої логіки можуть працювати з неповністю описаними системами і невідомою динамікою, для
котрих потрібна апріорна математична модель об'єкта керування. Ще одна перевага регулятора на основі
нечіткої логіки полягає в тому, що їх легко реалізувати на цифрових спеціалізованих великих інтегральних
схемах.
Наведено приклад використання такого регулятора в процесі видобування сланцевого газу і змодельо-
вано його дію в програмному середовищі MatLab.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Д. А. де Векки Новый справочник хими-
ка и технолога. Основные свойства неорганиче-
ских, органических и элементоорганических
соединений. – С.-Пб.: АНО НПО «Мир и Се-
мья», 2002. – 1280 с.
2 Кемпбел Д.М. Очистка и переработка
природных газов. (Норман, США, 1972); пер. с
англ. под ред. д-ра техн. наук Гудкова С.Ф. –
М.: Недра, 1977. – 349 с.
3 Лукас В.А. Теория автоматического
управлення: Учебник для вузов / В.А. Лукас //
М.: Недра, 1990. – 416 с.
4. Інтернет сторінка: http://www.gasjournal.
ru/gij/gij_detailed_work.php
5 Інтернет сторінка :
http://www.etckbn.ru/tech_byproduct.html.
6 Руководство по зксплуатации Альфа
v.1.0.24
7 Справочная система из дистрибутива
Trace Mode 6.06 Pro.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-29

Як цитувати

Борин, В. С., & Лагойда, А. І. (2012). Автоматизація технологічного процесу видобування сланцевого газу. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 166–176. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/404