Розрахунок міцності конічно-циліндричних елементів рухомих трубопроводів

Автор(и)

  • Вал. В. Зайцев ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. М. Мандрик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Д. В. Зайцев Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 54003, Україна, м. Миколаїв, вул. Героїв Сталінграду, 9, тел. (0512) 249094

Ключові слова:

рухомий трубопровід, стиснутий газ, конічно-циліндричні елементи, геометричні па- раметри, напруження

Анотація

Досліджується міцність рухомих трубопроводів, призначених для транспортування стиснутого газу,
одним з головних елементів якого є круговий циліндр в поєднанні зі зрізаним конусом. На підставі теорії
оболонок отримано залежності, які дозволили отримати аналітичне рішення системи рівнянь з вісьмома
невідомими постійними інтегрування. Подальші перетворення дозволили отримати в аналітичному вигляді
залежності для всіх силових і міцнісних характеристик конічно-циліндричних елементів рухомих трубопро-
водів. Наведено критерії міцності досліджуваних елементів трубопроводів. Показані графічні залежності
напружень в елементі трубопроводу від його геометричних параметрів. Створено алгоритм, який дозво-
ляє виконати всю послідовність описаних розрахунків. Проаналізовано вплив кута нахилу твірної конуса на
максимальні напруження, що виникають у конічно-циліндричних елементах рухомих трубопроводів. Пода-
ються рекомендації щодо проектування таких елементів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Деклараційний патент на корисну модель
№ 521/ЗУ/12 Україна, МПК F17C 5/00. Спосіб
транспортування стиснутого природного газу
рухомим трубопроводом [Текст] / Патон Б.Є.,
Крижанівський Є.І., Савицький М.М., Щвидкий
Е.А., Зайцев В.В., Мандрик О.М.; заявник і па-
тентотримач Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу. –
№ u201114580; заявл. 08.12.11; опубл. 11.01.12
// Промислова власність. – 2012. – Бюл. № 4 –
4 с.
2 Григорьев Л.Я. Судовые сосуды, работа-
ющие под давлением (определение напряжений
и деформаций) [Текст] / Л. Я. Григорьев. – Л.:
Судостроение. 1965. – 196 с.
3 Зайцев В.В. Суда-газовозы [Текст] /
В.В. Зайцев, Ю.Н. Коробанов. – Л.: Судостро-
ение, 1990. – 304 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-06-20

Як цитувати

Зайцев, В. В., Мандрик, О. М., & Зайцев, Д. В. (2012). Розрахунок міцності конічно-циліндричних елементів рухомих трубопроводів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 187–192. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/406

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають