Аналіз методів охолодження газу на компресорних станціях

Автор(и)

  • В. Д. Шологон ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. М. Радиш ТЗОВ науково-виробничий центр "Новатор", 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Глібова, 11, тел. (0342) 738109

Ключові слова:

природній газ, охолодження газового потоку, магнітна обробка рідини

Анотація

Розглядаються процеси охолодження газового потоку в умовах компресорних станцій. Дано порівняль-
ну характеристику різних методів охолодження газу після компримування на головних компресорних стан-
ціях та станціях закачування газу в підземні сховища. Зокрема, оцінено ефективність повітряного і водяно-
го охолодження для регіонів із різними сезонними температурами та водними ресурсами. Описано перева-
ги та перспективи використання одного з методів інтенсифікації теплообміну, а саме: запобігання виник-
ненню відкладень під час роботи охолоджуючих пристроїв. Запропоновано методи розрахунку елементів
водяних холодильників, дана оцінка їх ефективності. Проведено аналіз впливу конструкції апарату для під-
готовки технічної води в системах зворотного водопостачання із застосуванням магнітних полів з метою
запобігання утворенню відкладень та накипу в теплообмінних апаратах компресорних станцій і установок
комплексної підготовки нафти. Показано ефективність використання енергії магнітного поля в процесах
підготовки технічної води для охолодження газу. Проведено дослідження дозволяють вдосконалити конс-
трукцію апарату підготовки води в магнітному полі, застосування якого підвищить ефективність обробки
до 30% без зменшення експлуатаційної надійності апарату в порівнянні з відомими конструкціями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Трубопровідний транспорт газу /
М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б. Михалків
та ін.; за редакцією М. П. Ковалка. – К: Агенст-
во з раціонального використання енергії та еко-
логії, 2002. – 600 с.
2 Тепловые режимы магистральных газо-
проводов / И. Е. Ходанович, Б.Л. Кривошеин,
Р. Н. Бикчентай. – М.: Недра, 1971. – 216 с.
3 Бикчентай Р. Н. Сравнительное исследо-
вание охлаждения газа на компрессорных стан-
циях магистральных газопроводов: Докл. на
11-м Международном газовом конгрессе. – М.:
ВНИИЭгазпром, 1970.
4 Сазанов Б. В. Промышленные тепловые
электростанции / Б. В. Сазанов; под ред.
Е. Я. Соколова. – М.: Энергия, 1967. – 344 с.
5 Крушель Г. Е. Образование и предотвра-
щение отложений в системах водяного охлаж-
дения / Г. Е. Крушель. – М.: Госэнергоиздат,
1955. – 224 с.
6 Магнитная обработка воды / П. С. Стука-
лов, Е. В. Васильев, Н. А. Глебов. – Л.: Судо-
строение, 1969. – 190 с.
7 Черняк О. В. Основы теплотехники и
гидравлики / О. В. Черняк. – М.: Высшая шко-
ла, 1969. – 311 с.
8 Бессонов Л. А. Теоретические основы
электротехники / Л. А. Бессонов. – М.: Высшая
школа, 1973. – 752 с.
9 Вентиляторные градырни / В. А. Гладков
и др. – М.: Госстройиздат, 1964. – 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-25

Як цитувати

Шологон, В. Д., & Радиш, В. М. (2012). Аналіз методів охолодження газу на компресорних станціях. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(44), 193–197. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/407