Характеристика та вибір очисних пристроїв для очищення внутрішньої порожнини трубопроводів

Автор(и)

  • Р. М. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • А. В. Угриновський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • В. С. Петришак ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • Т. С. Сапожкова ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121

Ключові слова:

пристрій, вода, газ, свердловина, поршень, шлейф, дослідження

Анотація

Забезпечення стабільної роботи газових і газоконденсатних свердловин є надзвичайно актуальним завданням сьогодення. Це досягається підвищенням ефективності експлуатації газопроводів (шлейфів свердловин) шляхом очищення їх внутрішньої порожнини від скупчень рідини. В контексті роботи виконано аналіз різноманітних конструкцій механічних очисних пристроїв, їх характерні особливості, а також поршнів на основі гелів, які використовуються на практиці для очищення трубопроводів від різного роду забруднень. Також розроблено новий склад саморуйнуючого вʼязкопружного очисного поршня та проведено відповідні лабораторні дослідження для визначення часу його розчинення у воді, конденсаті та суміші води з конденсатом за різного вмісту спінюючої поверхнево-активної речовини. За результатами проведених лабораторних досліджень передбачається провести дослідно-промислові випробування запропонованого складу саморуйнуючого вʼязкопружного очисного поршня на лініях свердловин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Терефенко Р.М. Підвищення ефективності використання механічних очисних пристроїв в газопроводах [Текст]: дис. … канд. техн. наук : 20.05.04 / Терефенко Роман Михайлович. – Івано-Франківськ, 2009. – 147 с.
2 Пат.42771 Україна МПК В 08 В 9/04. Пристрій для очищення внутрішньої порожнини трубопроводу [Текст] / Смірнов О.Г, Шевченко Ю.Г, Варивода В.І, Індейкін В.Б.; заявник і патентовласник Фірма «Профі Тайєр Компані» LTD,UA – №96114296; заявл. 20.11.96; опуб. 15.11.01 Бюл. №10 –5 с. мал.
3 Пат.43493 Україна МПК В 08 В 9/04. Пристрій для очищення внутрішньої поверхні трубопроводу [Текст] / Чурсін О.М, Петренко О.І, Барибіна О.М, Далік Л.О, Клисак Г.О, Ільницький М.К, Іванов С.І, Соболь А.Р.; заявник і патентовласник Товариство з обмеженою відповідальністю наук. – впровадж. центр «Консіма»– №2000095281; заявл. 14.09.00; опуб. 17.12.01 Бюл. №11 –3 с. мал.
4 А.с. 444573 СССР, МКИ В 08В 9 / 06. Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода [Текст] / В. М. Клишвский, В. Г. Сєливерстов, П. Д. Романов [и др.] (СРСР). №1747297/29 14; заявл. 14.02.72; опубл. 30.09.74, Бюл. №36.
5 А.с. 925439 СССР, МКИ В 08В 9 / 04. Устройство для очистки внутренней поверхности трубопроводов [Текст] / А. А. Кононов, А. Р. Курбаков (СРСР). №2845798/29-12; заявл. 30.11.79; опубл. 07.05.82, Бюл. №17.
6 А.с. 925439 СССР, МКИ В 08В 9 / 04. Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода [Текст] / Ф.Г.Габибов, А.В.Туркия, С.Р.Шалов (СРСР). №4498259/23- 12; заявл. 28.09.88; опубл. 07.05.82, Бюл. №30.
7 Патент на корисну модель 33943. Україна, МПК В 08В 9 / 04. Пристрій для очищення внутрішньої поверхні шлейфів свердловин підземних сховищ газу. Я.С. Марчук, Б.О. Клюк, М.П. Андріїшин [та ін.] опубл. 25.07.2008, бюл. № 14.
8 А.с. 420356 СССР, МКИ В 08В 9 / 04. Устройство для очистки внутренней поверхности трубопроводов [Текст] / Д.М. Мубинов, Ф.Г.Мансуров, Ю.А.Сковородников, А.Н.Тюпа (СРСР). №1813188/28-13 ; заявл. 26.07.72; опубл. 25.03.74, Бюл. №11.
9 А.с. 710678 СССР, МКИ В 08В 9 / 04. Устройство для очистки внутренней поверхности труб [Текст] / В.Е. Бычков, В. А. Третьяков, К.В. Рыбаков (СРСР). №2557770/29-12; заявл. 22.12.77; опубл. 25.01.80, Бюл. №3.
10 Патент на корисну модель18805. Україна, МПК В 08В 9 / 04. Пристрій для очищення внутрішньої поверхні трубопроводу М.П. Лінчевський, Ю.Г. Мокеєв, С.О. Охрімчук. опубл. 15.11.2006, бюл. № 11.
11 Патент на корисну модель 33942. Україна, МПК В 08В 9 / 04. Газодинамічний пристрій для очищення внутрішньої поверхні шлейфів свердловин підземних сховищ газу. Я.С. Марчук, Б.О. Клюк, М.П. Андріїшин [та ін.] опубл. 25.07.2008, бюл. № 14.
12. А.с. 1397097 СССР, МКИ В 08В 9 / 04. Устройство для очистки полости трубопровода от жидких скоплений [Текст] / В.Я. Грудз, С. И. Калин, В.Б. Михалкив, Д.Ф. Тымкив (СРСР). №4156384/31-12; заявл. 02.12.86; опубл. 23.05.88, Бюл. №19.
13 А.с. 453205 СССР, МКИ В 08В 9 / 04. Устройство для очистки внутренней поверхности трубопроводов [Текст] / Р.Ю. Акчурин (СРСР). №1833581/28-13; заявл. 05.10.72; опубл. 15.12.74, Бюл. №46.
14 Наджафов М.Г. Экспериментальное исследование вязкоупругого разделителя с целью удаления скоплений воды из ствола скважины / Наджафов М.Г., Фан Нгок Чунг // Азербайджанское нефтяное хозяйство. – 1988. – №9. – С. 27-29.
15 Большакова И. Трубопроводный транспорт и переработка продукции морских скважин [Текст] : [Учебное пособие] / И.Л. Большакова; Одесская государственная академия холода, 2010. – 144 с.
16 А. с. 1622038 [СССР]. Состав гелеобразного поршня для очистки внутренней полости каналов / Авт. Изобрет. А.Х. Мирзаджанзаде, И.Р. Байков, М.М. Хасанов и Б.В. Гейер – Заявл. 21.02.89 (4653656/12); Опубл. в Б.И., 23.01.91, № 3.
17 Саморазрушающиеся устройства для очистки трубопроводов. – Киев: НПК “Техногаз-89”. – 1989.
18 Гончаров В. Очистка газопроводов высокократными пенами / Гончаров В.Н., Чистяков Б.Е. // Газовая промышленность. – 1980. – №11. – С.36 – 38.
19 Гончаров В.И. Опытно-промышленные испытания способа пенной очистки МГ / Гончаров В.И., Капцов И.И., Тихомиров В.К. // Нефтяная и газовая промышленность. – 1988. – №4. – С. 42-44.
20 А.с. 1189457 СССР. МКИ А 62 С 5/04, В 08 В 9/00. Пеногенератор / Гончаров В.Н., Тихомиров В.К., Лещук Н.С., Капцов И.И. – №3714991; Заявл. 20.01.1984; Опубл. 07.11.1985, Бюл. №41.
21 Патент 56025 Україна, МПК А 62 С 5/02, В 08 В 9/06, Е 21 В 21/14. Піногенератор / Гончаров В.М., Капцов І.І., Чопань С.В. та ін. – №2002087015; Заявл. 28.08.2002; Опубл. 15.04.2003, Бюл. №4.
22 А.с. 604567 СССР. МКИ В 01 D 19/02. Устройство для разрушения пены / Бурных В.С., Гончаров В.Н., Завадин В.И., Зинченко И.А. – №2429033; Заявл. 14.12.1976; Опубл.
30.04.1978, Бюл. №16.
23 Патент 32471 Україна, МПК 6 В 08 В 9/02, В 08 В 9/06. Спосіб очистки внутрішньої поверхні трубопроводу / Клявлін В.В., Немчин О.Ф. – №99116463; Заявл. 29.11.1999; Опубл. 15.12.2000, Бюл. №7.
24 Подготовка газа к транспорту / Ю.П.Коротаев, Б.П.Гвоздев, А.И.Гриценко, Л.М.Саркисов. – М.: Недра, 1973. – 240 с.
25 Патент 78315, МПК В08В 9/04, С09К 8/52. Вʼязкопружний очисний поршень / Кондра Р.М., Угриновський А.В., Петришак В.С.,Огерук І.М. Заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – № u 201211740; заяв. 11.10.2012; опубл. 11.03.2013, Бюл. №5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-26

Як цитувати

Кондрат, Р. М., Угриновський, А. В., Петришак, В. С., & Сапожкова, Т. С. (2013). Характеристика та вибір очисних пристроїв для очищення внутрішньої порожнини трубопроводів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(48), 48–61. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/416

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>