Експериментальні дослідження впливу тампонажного розчину на колекторські властивості порід

Автор(и)

  • С. В. Кривуля Український науково-дослідний інститут природних газів (УкрНДІгаз), 61010, Харків, вул. Красношкільна набережна, 20, тел. (057) 7304602
  • В. М. Владика Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу 790026, Львів, вул. Стрийська,144, тел. (032) 2632179
  • М. Ю. Нестеренко Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу 790026, Львів, вул. Стрийська,144, тел. (032) 2632179
  • Р. С. Балацький Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу 790026, Львів, вул. Стрийська,144, тел. (032) 2632179

Ключові слова:

порода-колектор, фазова газопроникність, відкрита пористість, кратність промивання пор.

Анотація

Для дослідження впливу тампонажного розчину, який використовувався для глушіння свердловин на фільтраційно-ємнісні властивості та структуру порового простору глибокозалягаючих порід-колекторів візейського ярусу Семиренківського газоконденсатного родовища, запропоновано методику експериментального визначення погіршення колекторських властивостей привибійної зони пласта проникненням фільтрату бурового розчину.
У зразках проводилося визначення абсолютної газопроникності, пористості та ефективної (фазової) проникності згідно відповідних методик визначення вказаних параметрів. Після дії на зразки буровим розчином знову вимірювалась ефективна проникність та визначався коефіцієнт відновлення проникності, як відношення газопроникності (фазової) зразка після дії тампонажного розчину до початкової (ефективної). Виявлено, що дія тампонажного розчину призводить до погіршення фазової газопроникності порід в 1,3-10 разів, а, отже, і зменшення продуктивності свердловин. Фільтрат бурового розчину найбільш інтенсивно поступає у породу протягом 40-50 год.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Ясашин А.М. Вскрытие, опробование и испытание пластов / А.М. Ясашин. – М.: Недра, 1979. – 344 с.
2 Иванюта М.М. Пути повышения качества вскрытия продуктивных горизонтов и исследования углеводородных систем / М.М. Иванюта // Вскрытие продуктивных горизонтов и исследование углеводородных систем: Сб. науч. тр. – Львов: УкрНИГРИ, 1985. – С. 3-9.
3 Антонишин Т.И. Зависимость результатов испытания скважин от коллекторских свойств продуктивных горизонтов Талалаевской группы месторождений / Т.И. Антонишин, О.М. Гуневская // Вскрытие продуктивных горизонтов и освоение нефтегазовых скважин: Тез. докл. Всесоюзн. науч. техн. конф. (ИваноФранковск, октябрь, 1982). Ивано-Франковск, 1982. – С. 128-129.
4 Федишин В.О. Низькопористі породиколектори газу промислового значення: Монографія / В.О. Федишин. – К.:УкрДГРІ, 2005. – 148 с.
5 Нестеренко М.Ю. Петрофізичні основи обґрунтування флюїдонасичення порідколекторів: Монографія / М.Ю. Нестеренко. – К.: УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
6 Нестеренко Н.Ю. Изучения условий расформирования зоны проникновения газонасыщенных низкопористых коллекторов / Н.Ю. Нестеренко // Геология нефти и газа. – 1996. – № 11. – С. 28-32. 7 Коефіцієнт залишкового водонасичення гірських порід. Методика виконання вимірювань методом центрифугування зразків: ГСТУ 41-00032626-00-025-2000 / М.Ю. Нестеренко, М.М. Багнюк, Д.М. Євдокимов та ін. – К.: Мінекоресурсів України, 2001. – 19 с.
8 Визначення параметрів порового простору порід-колекторів. Методичні вказівки: СОУ 73.1-41-08.11.09:2007 / М.Ю. Нестеренко, А.А. Хома, Г.П. Боднарчук та ін. – К.: Держгеолслужба. – 2007. – 13 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-26

Як цитувати

Кривуля, С. В., Владика, В. М., Нестеренко, М. Ю., & Балацький, Р. С. (2013). Експериментальні дослідження впливу тампонажного розчину на колекторські властивості порід. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(48), 111–118. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/423

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають