Аналіз причин зниження гідравлічної ефективності міжпромислових газопроводів та вибір способів її підвищення

Автор(и)

  • В. Б. Воловецький ГПУ “Шебелинкагазвидобування”, 63011, смт. Старий Мерчик, Валківського р-ну, Харківської обл., тел. (05753) 52378
  • О. М. Щирба Український науково-дослідний інститут природних газів ПАТ “Укргазвидобування», 61125, м. Харків, Красношкільна наб., 20, тел. (057) 7304521
  • О. Ю. Витязь ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. В. Дорошенко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

свердловина, газ, міжпромисловий газопровід, забруднення, накопичення рідини, гідратоутворення, метанол, давач тиску, давачі температури.

Анотація

Здійснено аналіз існуючого стану міжпромислового газопроводу, яким газ з УКПГ-1 Скворцівського
НГКР транспортується на УКПГ-2 Юліївського НГКР. Встановлено основні причини накопичення рідких
забруднень у внутрішній порожнині міжпромислового газопроводу, причини зниження температури газу в
газопроводі, що призводить до відкладення гідратів. Визначено гідравлічну ефективність міжпромислового
газопроводу для двох режимів його роботи і встановлено, що необхідно очищувати внутрішню порожнину
газопроводу. За результатами досліджень встановлено, що найефективнішим способом очищення внутрішньої
порожнини міжпромислового газопроводу є очищення високошвидкісним потоком газу. У разі застосування
цього способу обсяг забруднень винесених з порожнини міжпромислового газопроводу є максимальним.
Розроблено схему очищення міжпромислового газопроводу високошвидкісним потоком газу. Теоретично
та експериментально визначено місця відкладення гідратів у внутрішній порожнині газопроводу.
Запропоновано ефективні способи усунення гідратоутворень у міжпромислових газопроводах.
За результатами розрахунку встановлено, що обсяг забруднень у внутрішній порожнині міжпромислового
газопроводу залежить від режиму його роботи. Обгрунтовано необхідність забезпечення автоматичного
контролю параметрів роботи міжпромислового газопроводу шляхом встановлення безпровідних
давачів тиску та температури на різних ділянках газопроводу, що дасть змогу постійно моніторити та
оперативно вживати необхідні заходи для підтримування гідравлічної ефективності міжпромислового
газопроводу на високому рівні. Запропоновано ряд інженерних рішень, впровадження яких дасть можливість
підтримувати гідравлічну ефективність очищеного міжпромислового газопроводу, яким газ з УКПГ1
Скворцівського НГКР транспортується на УКПГ-2 Юліївського НГКР, на високому рівні протягом тривалого
часу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Воловецький В.Б. Забезпечення стабільного видобутку газу, конденсату та вилучення пропан-бутанової фракції на Юліївському НГКР: Доповідь на ІІ міжнародній науковотехнічній конференції молодих вчених / В.Б. Воловецький, Ю.В. Думич // Проблеми нафтогазової промисловості: Зб. наук. праць. ДП "Науканафтогаз". Вип. 5. – Київ, 2007. – С. 303-306.
2 Стецюк С.М. Програмний комплек GAZSTRUM як вітчизняна альтернатива інженерного методу розрахунку двофазних потоків [Текст] / С.М. Стецюк, І.І. Капцов, О.В. Бобрук, В.В. Соболь // Питання розвитку газової промисловості України: Зб. наук. пр. УкрНДІгаз. – Харків, 2009. – Вип. ХХХVII. – C. 280-287.
3 Братах М.І. Динаміка рідинних формувань в порожнині міжпромислового газопроводу [Текст] / М.І. Братах, І.М. Рузіна, А.В Соболєва
// Питання розвитку газової промисловості України: Зб. наук. пр. УкрНДІгаз. – Харків, 2009. – Вип. ХХХVII. – C. 287-293.
4 Комплексний проект розробки газоконденсатних та нафтових покладів Скворцівського НГКР, звіт про НДР, за договором 100 ХГВ/2009-2009 (тема
51.215/2009-2009).
5 Воловецький В.Б. Дослідження гідравлічної ефективності міжпромислового газопроводу від УППГ Наріжнянського ГКР до УКПГ-2 Юліївського НГКР [Текст] / В.Б. Воловецький, О.Ю. Витязь, О.М. Щирба, В.І. Коцаба, Н.М. Коцаба // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. – Вип. 3 (44). – С. 158-165.
6 Воловецький В.Б. Комплексний підхід до збільшення видобутку вуглеводнів та вдосконалення систем підготовки та збору нафти і газу
на Юліївському НГКР: Доповідь на IV конференції молодих спеціалістів ДК "Укргазвидобування" / Воловецький В.Б. – Полтава, 2005.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-26

Як цитувати

Воловецький, В. Б., Щирба, О. М., Витязь, О. Ю., & Дорошенко, Я. В. (2013). Аналіз причин зниження гідравлічної ефективності міжпромислових газопроводів та вибір способів її підвищення. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(48), 47–155. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/427

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>