Багатофакторна математична модель механічної швидкості буріння свердловин на площах шахтоуправління «Покровське» компанії «Донецьксталь»

Автор(и)

  • В. М. Мойсишин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Р. Б. Щербій ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. А. Турчин ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод»; м. Донецьк, вул. Челюскінців, 174; тел. 067 6227848
  • В. Л. Шевелєв ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод»; м. Донецьк, вул. Челюскінців, 174; тел. 067 6227848
  • С. А. Зінченко ПрАТ «Донецьксталь» – металургійний завод»; м. Донецьк, вул. Челюскінців, 174; тел. 067 6227848

Ключові слова:

механічна швидкість буріння, компоновка низу бурильної колони, планований експеримент, змінний чинник, гірська порода.

Анотація

З метою встановлення багатофакторної математичної моделі механічної швидкості буріння, яка
враховує спільний вплив режимних параметрів та жорсткості компоновки низу бурильної колони (КНБК)
на механічну швидкість буріння, було застосовано метод раціонального планування експериментів. За цим
методом з 19.05.2011 по 31.10.11 в шахтоуправлінні «Покровське» компанії «Донецьксталь» автоматизованим
буровим комплексом Utra Single 150 було пробурено вісім дегазаційних свердловин глибиною 676-758
м. Комбінація змінних чинників, до яких відносяться осьове статичне навантаження FCT, частота обертання
долота ∂
n і жорсткість С КНБК, зустрічається тільки один раз. Загальну функцію механічної
швидкості буріння подано у вигляді добутку окремих залежностей від змінних чинників –
V В (Ff ) (nf ) Cf ).( МЕХ СР CT д = ⋅ ⋅ ⋅ Постійними чинниками під час проведення планованого експерименту
були витрата промивальної рідини, тип і діаметр тришарошкового долота типу SS-TMGC та твердість
гірської породи (алевроліти) – 960МПа.
За результатами планованого експерименту рівняння багатофакторної математичної моделі механічної
швидкості буріння набуло вигляду: 79,1 10 .
2 ,0 6031514 ,2 292906 − ,0 6032162

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Алликвандер Э. Современное глубокое бурение [Текст] / Э. Алликвандер. – М.: Недра, 1969. – 232 с.
2 Протодьяконов М.М. Методика рационального планирования эксперимента [Текст] / М.М. Протодьяконов. – М., 1970. – 76 с.
3 Беликов В.Г. Рациональная отработка и изностойкость шарошечных долот [Текст] / В.Г. Беликов, С.А.Посташ. – М.: Недра, 1972. – 149 с.
4 Потапов Ю.Ф. Разрушение горных пород трехшарошечными долотами малого диаметра [Текст] / Ю.Ф.Потапов, В.В. Симонов. – М.: Гостоптехиздат, 1961. – 86 с.
5 Яремийчук Р.С. Бурение стволов большого диаметра [Текст] / Р.С.Яремийчук, Л.А.Райхерт. – М.: Недра, 1966. – 174 с.
6 Буровий стенд для дослідження процесу руйнування гірських порід і динаміки бурильного інструменту [Текст] / Б.Д.Борисевич, В.М.Мойсишин, Р.Б.Щербій [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2009. – № 3(32). – С. 23-29.
7 Щербій Р.Б. Кореляційні емпіричні залежності між статичною складовою навантаження на долото та механічною швидкістю буріння
за різних значень жорсткості компоновки стендового інструменту [Текст] / Р.Б.Щербій, В.М.Мойсишин, Б.Д.Борисевич // Розвідка та
розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – № 4(37). – С.47-54.
8 Щербій Р.Б. Встановлення кореляційних емпіричних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструменту та механічною
швидкістю буріння нафтових та газових свердловин [Текст] / Р.Б.Щербій, В.М.Мойсишин, О.М.Лисканич // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. – 2012. – №4(37). –С.47-54.
9 Кожушок О.Д. Эффективность использования бурового оборудования при сооружении дегазационных скважин [Текст] / О.Д.Кожушок, С.А.Зинченко, В.Л. Шевелев, М.Г.Черман // Уголь Украины. – 2013. – № 6. – С.13-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-27

Як цитувати

Мойсишин, В. М., Щербій, Р. Б., Турчин, В. А., Шевелєв, В. Л., & Зінченко, С. А. (2013). Багатофакторна математична модель механічної швидкості буріння свердловин на площах шахтоуправління «Покровське» компанії «Донецьксталь». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(48), 180–187. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/430

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>