Інтелектуальні виміри україномовного нафтогазового дискурсу (за матеріалами творів Івана Франка)

Автор(и)

  • М. В. Якібчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

термін, термінологія, професійні слова, лексика, стиль інтелектуалізм, фахова діяльність, дискурс.

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування і творення української термінології нафтогазового дискурсу (на матеріалі творів Івана Франка).
Визначено, що у лінгвофілософській концепції І. Франка термін реалізовано у різних стильових і функціональних парадигмах (науковій, публіцистичній, художній) та мовних вимірах, що створює оригінальну авторську терміносистему. Досліджено становлення науково-технічної термінології на основі аналізу прози І. Франка «Бориславського циклу». Зокрема з’ясовано витоки розвитку нафтоозокеритної промисловості в м. Бориславі та його околицях і роль І. Франка у цьому контексті для вироблення української термінології в цілому. Цінним є доведення, що термінологічна лексика має велике значення для науково-виробничої комунікації; сприяючи її інтелектуалізації, полегшує процес засвоєння знань та їх реалізації у майбутній фаховій діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Головій О. М. Проблема реалізму в теоретично-критичній рецепції І. Я. Франка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 12. – С. 25-31. – Філологічні науки. Літературознавство.
2 Голод Р. Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ – початку ХХ століття / Роман Голод. – Івано-Франківськ: Лілея–НВ, 2005. – 284 с.
3 Денисюк І. О. Новаторство новелістики Івана Франка в контексті світової літератури / І. О. Денисюк // Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО. – К., 1990. – С. 262. - Кп.1.
4 Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. / І. Денисюк. – Львів, 1999. – 278 с.
5 Дорошенко С. М. Формулювання та розвиток української термінології нафтогазової промисловості: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / С. М. Дорошенко; Національний педуніверситет імені М. П. Драгоманова. – К.: 2004. – 22 с.
6 Новоставська О. Термін у лінгвофілософській концепції Івана Франка / О. Новоставська // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – С. 274–282. – Вип. 46. – Ч. 1. – (Серія філологічна).
7 Онуфрієнко Г. С. Історія українського термінотворення / Г. С. Онуфрієнко // Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. пос. – К.: Центер навч. л-ри, 2006. – С. 52 – 61.
8 Сербенська О. Мовний світ Івана Франка: статті, роздуми, матеріали / О. Сербенська. – Львів, 2006. – 372 с.
9 Сербенська О. Соціологічні засади Івана Франка / О. Сербенська // Вісник НТШ. – 2006. – Ч. 35. – С. 13-27.
10 Тихолоз Б. Таємниця Франкові величі / Б. Тихолоз // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 47.
11 Франко І. Я. Повне зібрання творів: у 50 т. / І. Я. Франко. - К.: Наукова думка. – 1976-1986. – Т.Т. 14, 15, 18, 21, 26, 29, 34, 35, 40, 41, 45.
12 Франко І. Я. Борислав сміється; Boa constrictor: повісті / І. Я. Франко; упоряд. М. Гончарука. – К.: Дніпро, 1981. – 397 с.
13 Ціхоцький І. Мовні профілі “Бориславських студій” (Виробнича лексика у франковому ідіолекті) / І. Ціхоцький // Українське літературознавство: зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 68. – С. 237 – 246.
14 Ціхоцький І. Мовна проза Івана Франка (Стилістичні новації) / І. Ціхоцький. – Львів, 2006. – 280 с.
15 Чопик Р. Ессе Номо: добра звістка від Івана Франка / Р. Чопик. – Львів:, 2002. – 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-27

Як цитувати

Якібчук, М. В. (2013). Інтелектуальні виміри україномовного нафтогазового дискурсу (за матеріалами творів Івана Франка). Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(48), 211–217. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/434

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ НАФТОГАЗОВОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ