Літолого-генетичні особливості та петрофізична неоднорідність ранньопермських теригенно-карбонатних відкладів Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ

Автор(и)

  • Ю. І. Федоришин Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу; 79026, м. Львів, вул. Стрийська 144
  • В. М. Владика Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу; 79026, м. Львів, вул. Стрийська 144
  • М. Ю. Нестеренко Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу; 79026, м. Львів, вул. Стрийська 144
  • Р. С. Балацький Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу; 79026, м. Львів, вул. Стрийська 144
  • Т. В. Здерка ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121

Ключові слова:

керн, порода-колектор, літогенез, проникність, пористість, залишкове водонасичення, структура порового простору.

Анотація

На основі рентгеноструктурного аналізу, результатів петрографічного вивчення зразків керну та мікроскопічних досліджень у розрізі теригенно-карбонатних ранньопермських відкладів виділено три літотипи порід, описано особливості їхньої будови та літологічного складу. Дослідженнями постседиментаційних перетворень встановлено, що особливістю процесу літогенезу було ущільнення і літифікація осаду у результаті чого пелітоморфна карбонатна речовина зазнала перекристалізації до мікро- і тонкокристалічної розмірності. Вилуговування, сульфатизація та відкладення рудних мінералів є вторинними змінами, які наклалися на фоновий літогенез. Різноманітність цих процесів зумовило значну петрофізичну неоднорідность геологічного розрізу, що слід враховувати під час освоєння пластів, впровадження методів інтенсифікації тощо. Отримані результати петрофізичних досліджень дали змогу авторам у розрізі досліджуваних порід додатково виділити ще один пласт колектор.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Морозов В.П. Вторичные изменения карбоновых нефтеносных известняков ВолгоУральской антеклизы / В.П. Морозов // Литосфера. – 2006. – № 3. – С. 141-148.
2 Петрофізичні та нафтовіддавальні особливості порід-колекторів нижньопермського віку Гнідинцівського нафтового родовища Дніпровсько-Донецької Западини / В.М. Владика, М.Ю. Нестеренко, Р.С. Балацький, О.В. Чебан // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія геологія-географія-екологія. – 2012. – Вип. 37 (№ 1033). – С. 9-14.
3 Седиментология / Р. Градзиньский, А. Костецкая, А. Радомский, Р. Унруг. – М.: Недра, 1980. – Пер. Изд. ПНР, 1976. – 640 с.
4 Вишняков С.Г. Генетические типы доломитовых пород северо-западной окраины Русской платформы / С.Г. Вишняков // Тр. ИГН АН СССР. – 1956. – Вып. 2. – С. 32-39.
5 Riding, R. Classification of microbial carbonates. In: R. Riding (ed.), Calcareous algae and stromatolites. – Springer-Verlag, Berlin, 1991. – Р. 21-51.
6 Систематика и классификация осадочных пород и их аналогов / В.Н. Шванов, В.Т. Фролов, Э.И. Сергеева и др. – СПб.: Недра, 1998. – 352 с.
7 Уилсон Дж. Л. Карбонатные фации в геологической истории / Дж. Л. Уилсон. – М.: Недра, 1980. – 463 с.
8 Рединг Х.Г. Обстановки осадконакопления и фации / Х.Г. Рединг – М.: Мир, 1990. – Т. 2. – 348 с.
9 Япаскурт О.В. Литология / О.В. Япаскурт. – М.: Издательский центр „Академия“, 2008. – 336 с.
10 Лидер М.Р. Седиментология. Процессы и продукты / М.Р. Лидер. – М.: Мир, 1986. – 439 с.
11 Махнач А. А. Стадиальный анализ литогенеза / А.А. Махнач. – Минск: БГУ, 2000. – 255 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-30

Як цитувати

Федоришин, Ю. І., Владика, В. М., Нестеренко, М. Ю., Балацький, Р. С., & Здерка, Т. В. (2013). Літолого-генетичні особливості та петрофізична неоднорідність ранньопермських теригенно-карбонатних відкладів Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(49), 53–59. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/443

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають