Методологія експлуатації нафтових свердловин у випадку небезпеки парафіновідкладання

Автор(и)

  • В. С. Бойко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • В. Д. Середюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121

Ключові слова:

технологічний режим роботи нафтової свердловини, кольматація пласта парафіном, температурний стан привибійної зони.

Анотація

Досліджуються принципи встановлення термодинамічного режиму привибійної зони під час припливу до свердловини газованої нафти (механічної суміші газонасиченої нафти і вільного нафтового газу) формулюється методологія експлуатації нафтових свердловин за небезпеки парафіновідкладання з уточненням методики оцінки радіуса області можливого відкладання парафіну. Роботу виконано з використанням основних положень і методів підземної гідрогазомеханіки і термодинаміки нафтового пласта. Показано, що
з метою отримання більшого дебіту свердловини доводиться встановлювати технологічний режим із підвищеною депресією тиску (на 10-40%) і, як наслідок виникають великі зони розгазування нафти (по радіусу до 20% від області дренування), зниження температури потоку газованої нафти, фазовий перехід нафтатвердий парафін за певних термобаричних умов, відкладання парафіну в каналах фільтрації і зниження поточного дебіту. Розроблено уточнену методику оцінки температурного стану привибійної зони нафтового
пласта і розрахунку радіуса області можливого відкладання парафіну. Отримано залежність для температури газонафтового потоку, із якої виведено критерії за величиною газового фактора, на основі яких рекомендовано встановлювати оптимальний, допустимий або граничний технологічний режим експлуатації свердловини. Вперше обґрунтовано, що кольматація парафіном привибійної зони супроводжується випаданням останнього й на двох ділянках стовбура свердловини – безпосередньо над фільтровою зоною і з
розривом (через певний інтервал) вище рівня температури насичення нафти парафіном. Подано приклад розрахунків стосовно одного із родовищ, результати яких задовільно підтверджуються практикою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Обводнення газових і нафтових свердловин у 3-х томах. Том I. Технологічні матеріали і способи ізоляції. За ред. В.С. Бойка / В.С. Бойко, Р.В. Бойко, Л.М. Кеба, О.В. Семінський. – Київ: Міжнародна економічна фундація, 2006. – 792 с. – ISBN 966-96506-2-3.
2 Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин: підручник для студентів ВНЗ з грифом Міносвіти і науки України; у 4-х частинах. – Частина ІІ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 586 с. – ISBN 966-7327-39-6.
3 Яремійчук Р.С. Повышение продуктивности скважин при освоении и эксплуатации месторождений парафинистых нефтей / Яремійчук Р.С., Світлицький В.М., Савьюк Г.П. – Киев: Укргипрониинефть, 1993. – 226 с. – ISBN 5-7707-4648-3.
4 Атлас родовищ нафти і газу України: у 6-ти томах / За заг. ред. М.М. Іванюти, В.О. Федишина, Б.І. Денеги, Ю.О. Арсірія, Я.Г. Лазарука. – Львів, 1998.
5 Бойко В.С. Проектування експлуатації нафтових свердловин: підручник. – ІваноФранківськ: ІФНТУНГ, 2002. – Частина 1. – 231 с.
6 Савенков Г.Д. Расчет процесов интенсификации притока, освоения и эксплуатации скважин / Савенков Г.Д., Бойко В.С. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ун-те, 1986. – 160 с.
7 Савенков Г.Д. Расчет температурных изменений в призабойной зоне в зависимосты от режима работы скважины / Савенков Г.Д., Бойко В.С., Дорошенко В.М. // Нефтепромысловое дело. – 1973. – № 10. – С.15-17.
8 Інтенсифікація припливу вуглеводнів у свердловину. Книга перша / Ю.Д. Качмар, В.М. Світлицький, Б.Б. Синюк, Р.С. Яремійчук. – Львів: Центр Європи, 2004. – 352 с. – ISBN 996-7022-40.
9 Бойко В.С. Розробка та експлуатація нафтових родовищ: підручник; 4-е доповнене видання. – Київ: Міжнародна економічна фундація, 2008. – 448 с.
10 Бойко В.С. Технологія видобування нафти: підручник для студентів ВНЗ. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2012. – 827 с.
11 Бойко В.С. Підземна гідрогазомеханіка: підручник; 2-е видання / Бойко В.С., Бойко Р.В. – Львів: Апріорі, 2007. – 452 с.
12 Справочная книга по добыче нефти / Под ред. Ш.К. Гиматудинова. – Москва: Недра, 1974. – 702 с.
13 Чекалюк Э.Б. Термодинамика нефтяного пласта / Чекалюк Э.Б. – Москва: Недра, 1965. – 238 с.
14 Оптимізація тривалості часу роботи нафтових свердловин між повторними тепловими обробленнями / В.С. Бойко, С.П. Поліщук, А.І. Піта, В.С. Орлів // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2005. – № 3 (12). – С.67-75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-10-30

Як цитувати

Бойко, В. С., & Середюк, В. Д. (2013). Методологія експлуатації нафтових свердловин у випадку небезпеки парафіновідкладання. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(49), 109–118. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/452

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають