Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих шарошок тришарошкових бурових доліт вдосконаленням технології їх виготовлення

Автор(и)

  • Р. С. Яким Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка; 82100, м. Дрогобич, вул. І.Франка, 24, тел. 0679070484
  • Ю. Д. Петрина ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • І. С. Яким ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121

Ключові слова:

цементація, долотна сталь, деформація, прогартовування

Анотація

Дослідження має на меті вирішення проблеми забезпечення якісних показників цементованих шарошок тришарошкових бурових доліт. Дослідження проводились в умовах реального виробництва бурових доліт, за умов математичного планування експериментів, комплексним застосуванням експериментальних лабораторних
та натурних випробовувань. Досліджено характер деформації шарошок бурових доліт залежно від фізико-механічних і технологічних показників долотних сталей та параметрів термічних технологічних обробок. Теоретично і експериментально обґрунтовано розроблені шляхи у вдосконаленні технології виготовлення шарошок, що мінімізує їх деформацію. З цією метою сформульовані вимоги до технології виготовлення заготовок для шарошок доліт. Розв’язано задачу встановленими вимогами до параметрів прогартовування долотних сталей що схильні до деформації при термообробках, а також вдосконаленням параметрів операцій термічного зміцнення деталей бурових доліт.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Яким Р.С. Теорія і практика забезпечення якості та експлуатаційних показників цементованих деталей шарошкових бурових доліт: монографія / Р.С. Яким, Ю.Д. Петрина. – ІваноФранківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 189 с.
2 Термическая обработка в машиностроении: справочник / [А.В. Арендарчук, А.А. Астафьев, Ю.А. Башнин и др.] ; под ред. Ю.М. Лахтина, А.Г. Рахштадта – М.: Машиностроение, 1980. – 783 с.
3 Сагарадзе В.С. Повышение надежности цементуемых деталей / В.С. Сагарадзе. – М.: Машиностроение, 1975. – 216 с.
4 Козловский И.С. Химико-термическая обработка шестерен / И.С. Козловский. – М.: Машиностроение, 1970. – 230 с.
5 Вдовин А.А. Исследование структуры и твердости штамповки шарошки из стали 14ХН3МА / А.А. Вдовин, Т.М. Пугачева // Тезисы докладов ХХXIII Самарской обласной студенческой научной конференции. Ч.1. Общественные, естественные и технические науки (18-28 апреля 2007 г. Самара) / Министерство культуры и молодежной политики Самарской области; ГУ агентство по реализации молодежной политики; Совет ректоров вузов Самарской области; Самарский областной совет по научной работе студентов. – Самара: ЗАО „Издательский дом Федоров”, 2007. – С. 147 – 148.
6 Желиховская Э.Н. Отжиг с целью оптимизации распределения, размеров и формы карбидной фазы в цементированном слое / Э.Н. Желиховская, А.С. Заваров, С.В. Грачев // Металловедение и термическая обработка металлов. – 1989. – № 6. – С. 24 – 26.
7 Яким Р.С. Прогресивні підходи у вдосконаленні технології виготовлення тришарошкових бурових доліт / Р.С. Яким, Ю.Д. Петрина, І.С. Яким // 11-тий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: праці. (Львів 25-27 травня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т „Львівська політехніка” [та ін.]. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2013. – С. 175 – 176.
8 Петрина Ю.Д. Основи наукових досліджень для інженерів: навч. посіб. для вищих технічних закладів освіти / Ю.Д. Петрина, Р.С. Яким. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 153 с.
9 Большев Л.Н. Таблицы математической с татистики / Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов. – М.:
Наука, 1965. – 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-30

Як цитувати

Яким, Р. С., Петрина, Ю. Д., & Яким, І. С. (2014). Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих шарошок тришарошкових бурових доліт вдосконаленням технології їх виготовлення. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(50), 33–43. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/465

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>