ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ СТОВБУРІВ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН У НЕСТІЙКИХ ПОРОДАХ

Автор(и)

  • Я. В. Кунцяк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Р. Я. Кунцяк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

буріння, свердловина, порода, стовбур, кут.

Анотація

Проведено аналіз існуючих технологій буріння горизонтальних свердловин в складних геологічних умо-
вах. Експериментально досліджено міцнісні характеристики гірських порід, що залягають під різними ку-
тами (0÷90°). Визначено граничнодопустимі значення кута нахилу стовбура свердловини, за яких зберіга-
ється стійкість стінок горизонтальних свердловин у нестійких породах. Встановлено, що найбільша віро-
гідність ускладнень виникає за зенітних кутів 62°−68° і значної інтенсивності викривлення стовбура сверд-
ловини. Зроблено висновок про доцільність буріння горизонтів з нестійкими породами з зенітними кутами
до 60° або понад 70°

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Mensa-Wilmot G., Krepp T., Stephen I.
Dual Torque Concept Enhances PDS Bit Efficiency
in Directional and Horisontal Drilling Programs.//
Paper SPE/IADC 52879 presented at the
SPE/IADC Drilling Conference. –Dallas. –Texas.
–Amsterdam. –Netherland / – 9-11 March, 1999.
2 Fiber optic improve down hole video. Shults
P.K., Gobb C.// Oil and gas Journal. – 1992. –
vol. 5. – p. 46-51.
3 Тахаутдинов Ш.Ф. Исследования по раз-
работке технологии вскрытия Кыновского
горизонта под большим зенитным углом /
Ш.Ф.Тахаутдинов Т.И.Бикчурин, Т.Х.Сорокин
// Нефтяное хозяйство. − №3. – 2003. – С. 35-39.
4 Кабышев Б.П. Геология и нефтегазонос-
ность Днепрово-Донецкой западины. Нефте-
газоносность / Б.П. Кабышев, П.Ф. Шпак,
О.Д. Билык и др. – Киев: Наукова думка, 1989.
– 204 с.
5 Кунцяк Я.В. Удосконалення технології
буріння похило-спрямованих і горизонтальних
свердловин для експлуатації водоплаваючих
нафтових покладів Леляківського родовища /
Я.В. Кунцяк, К.В. Булатов, В.Д. Новіков,
Р.Я. Кунцяк // Нафтова і газова промисловість.
– 2008. – №3. – С. 29-31.
6 Нежильський О.Б. Особливості проекту-
вання профілю горизонтальної свердловини /
О.Б. Нежильський, Ю.Г. Верьовкіна // Розвідка
та розробка нафтових і газових родовищ. –
2006. – №3(20). – С. 20-24.
7 Мочернюк Д.Ю. Дослідження впливу
інтенсивності викривлення стовбура горизон-
тальної свердловини на стійкість її стінок /
Д.Ю. Мочернюк, Я.В. Кунцяк, Р.Я. Кунцяк //
Науковий вісник ІФНТУНГ.– 2005. – №2(11). –
С. 37-41.
8 Чернова М.Є. Удосконалення технології
буріння похило-скерованих і горизонтальних
свердловин у нестійких породах / М.Є. Черно-
ва, Я.В. Кунцяк, Р.Я. Кунцяк // Науковий віс-
ник ІФНТУНГ. – 2010. – №3(25). – С. 15-17.
9 Спивак А.И. Разрушение горных пород
при бурении скважин. / А.И. Спивак, А.Н. По-
пов. – М: Недра, 1979. – 236 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-03-21

Як цитувати

Кунцяк, Я. В., & Кунцяк, Р. Я. (2011). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ СТОВБУРІВ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН У НЕСТІЙКИХ ПОРОДАХ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(38), 51–61. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/47

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ