Моделювання фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови (на прикладі Хідновицького газового родовища)

Автор(и)

  • О. М. Трубенко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • С. Д. Федоришин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • Т. В. Потятинник ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121
  • А. П. Олійник ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727121

Ключові слова:

колектор, коефіцієнт пористості, питомий опір, структура порового простору, радіус пори

Анотація

Розглядаються результати вивчення фізико-літологічної характеристики геологічного розрізу порід неогенових відкладів Хідновицького газового родовища. Основними методами досліджень є експериментальні лабораторні вимірювання петрофізичних параметрів, зокрема структури порового простору зразків гірських порід за допомогою гранулометричного аналізу. Наведено результати визначення механічного складу зерен піщано-глинистого матеріалу неогенових відкладів Хідновицького родовища. У залежності від
механічного складу, характеру і типу цементу розроблено структуру визначення фільтраційно-ємнісних параметрів такого типу порід-колекторів. Визначено коефіцієнти пористості колекторів за даними геофізичних досліджень свердловин на основі петрофізичного моделювання, використавши кореляційні залежності типу "керн-керн", "керн-геофізика", "геофізика-геофізика" між пористістю і геофізичними параметрами. Наведені основні петрофізичні залежності, які можна використовувати для оперативної оцінки пористості продуктивних пластів неогенових відкладів Хідновицького газового родовища, як у процесі пошуків та розвідки, так і при підрахунку запасів газу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Грицишин В.І. Визначення підрахункових параметрів колекторів Передкарпаття за даними ГДС / В.І. Грицишин // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 1994. – вип. 31 – С. 45–50.
2 Грицишин В.І. Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини: монографія / В.І. Грицишин. – ІваноФранківськ: НТШ Івано-Франківський осередок, 2012. – 272 с.
3 Федоришин Д.Д. Теоретико-експериментальні основи петрофізичної та геофізичної діагностики тонкопрошаркових порід-колекторів нафти і газу (на прикладі Карпатської нафтогазоносної провінції): Автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.17; 04.00.12 / Д.Д. Федоришин ; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Л., 1999. — 34 с.
4 Ізотова Т.С. Інтерпретація даних ГДС тонкошаруватих розрізів сармату Передкарпатського прогину на основі комп’ютерних технологій / Т.С. Ізотова, А.О. Пуш, О.В. Бондаренко, Т.В. Вертепний, Г.Й. Кушта // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – 2006. – С. 74–79.
5 Леськів І.В. Геолого-геофізичні дослідження при розшуках газу в Передкарпатському прогині / І.В. Леськів, В.М. Щерба. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 84.
6 Прокопів В.Й. Фізико-геологічні моделі для визначення ємнісних характеристик порідколекторів складної будови за даними ГДС (на прикладі нафтових і газових родовищ Карпатського регіону та Північного Донбасу): Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.22 / В.Й. Прокопів ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2004. – 21 с.
7 Нестеренко Ю. М. Петрофізичні основи обґрунтування флюїдонасичення порід-колекторів / М.Ю. Нестеренко. – К.: УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
8 Обґрунтування кондиційних значень фільтраційно-ємнісних параметрів теригенних порід-колекторів для підрахунку загальних запасів вуглеводнів (за лабораторними дослідженнями
керна): Методичні вказівки / В. Рудько, В. Ловенюков та ін. – Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2005. – затверджено наказом ДКЗ України від 26.12.2005 р., № 332. 58 с.
9 Щерба В.М. Газовые месторождения Внешней зоны Предкарпатского прогиба / В.М. Щерба, И.С. Павлюх, А.С. Щерба. – К.: Наук. Думка, 1987. 148 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-30

Як цитувати

Трубенко, О. М., Федоришин, С. Д., Потятинник, Т. В., & Олійник, А. П. (2014). Моделювання фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови (на прикладі Хідновицького газового родовища). Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(50), 74–81. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/473

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>