Підвищення надійності вставних породоруйнівних зубків в тришарошкових бурових долотах

Автор(и)

  • Ю. Д. Петрина ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Р. С. Яким ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Д. Ю. Петрина ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Т. П. Венгринюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Н. Я. Пицків ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

з’єднання “зубок – шарошка”, фізико-механічні властивості матеріалів, довговічність, надійність, запресовування.

Анотація

Дослідження має на меті вирішення проблеми підвищення якісних показників вставного породоруйнівного
оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт. Обґрунтовано розроблені підходи у вдосконаленні
комплексного підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок бурових доліт.
Запропоновані залежності для визначення раціональної величини натягу при посадці твердосплавних
зубків в тілі шарошки. Встановлено, що фізико-механічні властивості сталі 14ХН3МА забезпечують необхідні
натяги і міцність з’єднання “зубок – шарошка”. Оптимізація натягів позитивно впливає на зменшення
ймовірності руйнування зубка та шарошки як при складальних операціях, так і під час припрацьовування
на вибої.
Встановлено позитивний вплив фізико-механічних властивостей цементованої та загартованої сталі
14ХН3МА на міцність з’єднання “зубок – шарошка”. Фізико-механічні властивості цієї сталі дають можливість
здійснювати запресовування зубків у шарошку на швидкостях 1-2 мм/с, що дає можливість не
тільки підвищити міцність з’єднання до 30%, але й продуктивність праці.
Встановлено, що за умови зберігання експлуатаційних параметрів зміцненої шарошки найкращу міцність
з’єднання “зубок – шарошка” забезпечує їх запресовування при нагріванні шарошки та охолодженні
зубка (різниця температур ∆Т ≈ 900К). При цьому забезпечення шорсткості отворів в шарошці Rz ≈ 3 мкм
і селективному з’єднанні підвищується стійкість з’єднання приблизно на 50% порівняно із стійкістю в
серійних долотах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Яким Р.С. Науково-практичні основи
технології виготовлення тришарошкових бурових
доліт та підвищення їх якості і ефективності:
монографія / Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина,
І. С. Яким. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,
2011. – 384 с.
2 Петрина Ю.Д. Підвищення надійності
роботи бурових доліт шляхом їх селективного
складання / Ю. Д. Петрина, О. В. Боднарчук,
Я. І. Савчук // Методи і засоби технічної діагностики.
– 1995. – № 2. – С. 121 – 125.
3 Алиев Э. А. Некоторые особенности расчета
на прочность соединения “зубок- шарошка”,
полученного новым способом / Э. А. Алиев,
Р. Х. Рагимов // Изв. вузов. Нефть и газ. –
1990. – № 7. – С. 34 – 37.
4 Новиков И. И. Микромеханизмы разрушения
металлов / И. И. Новиков, В. А. Ермишкин.
– М. : Наука, 1991. – 368 с.
5 Механические свойства металлов и сплавов:
справочник / Л. В. Тихонов, В. А. Кононенко,
Г. И. Прокопенко, В. А. Рафаловский. –
Киев: Наук. думка, 1986. – 567 с.
6 Орлов П. И. Основы конструирования:
Справочно-методическое пособие в 2-х книгах.
Кн. 2 / П. И. Орлов. – М.: Машиностроение,
1988. – 544 с.
7 Якушев А. И. Допуски в посадки ЕСДП
СЭВ / А. И. Якушев, Е. Ф. Бежелукова,
В. Н. Плутанов. – М.: Издательство стандартов,
1978. – 255 с.
8 Договечность шарошечных долот /
Н. А. Жидовцев, В. Я. Киршенбаум, Э. С. Гинзбург
и др. – М.: Недра, 1992. – 266 с.
9 Сорокин Г.М. Системный анализ и комплексные
критерии прочности сталей /
Г. М. Сорокин, И. Б. Куракин. – М.: ООО
”Издательский дом Недра”, 2010. – 101 с.
10 Якушев А. И. Взаимозаменяемость,
стандартизация и технические измерения /
А. И. Якушев, Л. Н. Воронцов, Н. М. Федотов.
– М.: Машиностроение, 1986. – 352 с.
11 Механіка руйнування і міцність матеріалів:
Довідн. посібник / Під заг. ред. В. В. Панасюка.
– К.: Наук. думка, 1988. – Т. 10: Міцність
та довговічність нафтогазового обладнання
/ Під ред. В. І. Похмурського, Є. І. Крижанівського.
– Львів – Івано-Франківськ: Фізикомеханічний
інститут ім. Г. В. Карпенка НАН
України; Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу, 2006. –
1193 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-30

Як цитувати

Петрина, Ю. Д., Яким, Р. С., Петрина, Д. Ю., Венгринюк, Т. П., & Пицків, Н. Я. (2014). Підвищення надійності вставних породоруйнівних зубків в тришарошкових бурових долотах. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(50), 82–87. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/474

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>