Дослідження гідрофобності ізоляційних матеріалів на бітумно-полімерній основі

Автор(и)

  • М. С. Полутренко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

гідрофобність, мастика бітумно-полімерна, інгібітори, ізоляційні покриття

Анотація

Проведено дослідження гідрофобності ізоляційних матеріалів на прикладі базовоїбітумно-полімерної
мастики марки МБПІД-1 та модифікованих мастик інгібіторами корозії в дистильованій та морській воді.
Встановлено, що природа інгібіторів призводить до підвищення гідрофобності модифікованих мастик, які
зберігають пластичні властивості протягом 790 діб випробувань. Експериментально доведено залежність
гідрофобності як базової мастики, так і модифікованих мастик від складу електроліту. Встановлено,що
водостійкість ізоляційних матеріалів на бітумно-полімерній основі в морській воді майже удвічі вища порівняно
з дистильованою водою. Цей факт свідчить про можливість використання модифікованих мастик в
сильно мінералізованих ґрунтах. Результати досліджень необхідно враховувати у разі використання ізоляційних
матеріалів на бітумно-полімерній основі в болотних, замулених ґрунтах

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Попченко С.Н. Совершенствование гидроизоляционных
и кровельных покритий путем
использования полимерных и полимер-битумных
материалов / С.Н. Попченко // Опыт разработки
и внедрения нових гидроизоляционных
материалов в строительстве. – Л.: ЛДНТП. –
1979. – С. 41-45.
2 Попченко С.Н. Гидроизоляция сооружений
и зданий / С.Н. Попченко. – Л.: Стройиздат.
– 1981. – 304 с.
3 ГОСТ 9812-74 Битумы нефтяные изоляционные.
Определение водонасыщаемости. //
Москва: Изд.-востандартов, 2000. – 4 с.
4 Крижанівський Є.І. Забезпечення мікробіологічної
стійкості бітумно-полімерного ізоляційного
покриття / Є.І. Крижанівський,
Я.Т. Федорович, М.С. Полутренко та ін. // Розвідка
та розробка нафтових і газових родовищ.
– 2009. – № 3 (32). – С. 72-79.
5 Пат. 822775 Україна, МПК (2006) С23F
11/00, F 16L 58/02 Спосіб захисту підземних
нафтогазопроводів від корозії / Крижанівський
Є.І., Федорович Я.Т., Полутренко М.С. Гужов
Ю.П., Федорович І.В. ; заявник і патентовласник
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу. - № а200610107;
опубл. 12.05.2008, Бюл.№9, 2008 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-30

Як цитувати

Полутренко, М. С. (2014). Дослідження гідрофобності ізоляційних матеріалів на бітумно-полімерній основі. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(50), 88–92. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/475

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають