Фільтраційна модель нафтогазових родовищ як критерій контролю виявлення пропущених продуктивних інтервалів

Автор(и)

  • В. А. Старостін ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Р. І. Нагорняк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

родовище, свердловина, пласт-колектор, фільтраційна модель, проникність, пористість.

Анотація

Визначення інтервалів пропущених пластів, виділених при проведенні переінтерпретації попередніх
геофізичних матеріалів на завершальній стадії розробки нафтогазових родовищ потребує перевірки достовірності
наявності цих пластів. Виділення пропущених пластів забезпечує збільшення видобування вуглеводнів,
що представляє важливий інтерес для нафтогазової промисловості. Пласти-колектори, які можуть
бути пропущені на етапі первинної інтерпретації, в більшості випадків характеризуються складною
будовою порового простору, полімінеральним складом скелету породи, дисперсною фракцією породи та ін.
Такого роду породи характеризуються невизначеністю зв’язку між геологічними і фізичними параметрами.
Геологічні параметри не завжди відображаються у фізичному полі, яке реєструється геофізичними
вимірювальними приладами у свердловинах. Така ситуація призводить до ускладнень при визначенні характеру
насичення порід-колекторів, а як наслідок їх пропущення у розрізі свердловини. Авторами статті
пропонується критерій оцінки достовірності виявлення пропущених пластів-колекторів на основі побудови
фільтраційної моделі, за даними геофізичних досліджень, та визначення розбіжностей дебетів реальних і
теоретично розрахованих на свердловині. Результати досліджень підтверджені фактичним матеріалом
та графічними побудовами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Старостин В. А. Исследование адекватности измерений удельного электрического сопротивления горных пород скважинными приборами
и лабораторной установкой / В. А. Старостин, А. Н. Карпенко, А. С. Котовский/ –
Ивано-Франковск: ИФИНГ, 1991 – Рук. деп. в УкрНИИНТИ, №740 Ук-91/.
2 Старостін В. А. Використання техногенних джерел температури при контролі за ефективністю розкриття пластів нафтогазових родовищ
/ В.А. Старостін, В.Й, Прокопів, Д.Д. Федоришин, В.В. Гладун, А.В. Старостін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. – № 3(8). – С.81– 86.
3 Элланский М. М. Петрофизические связи и комплексная интерпретация данных промысловой геофизики / М. М. Элланский. – М.: Недра,
1978. – 215 с
4 Старостін В. А. Аналіз методик визначення фільтраційних властивостей колекторів за даними геофізичних досліджень свердловин / В. А. Старостін, А. В. Старостін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2002. – № 3(4). – С.18 – 23.
5 Старостін В. А. Можливості ідентифікації колекторів Семенівського родовища за параметрами порового простору / В. А. Старостін,
І. О. Федак, А. В. Старостін // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2004. – № 4(13). – С.48 – 52.
Стаття над

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-10-31

Як цитувати

Старостін, В. А., & Нагорняк, Р. І. (2014). Фільтраційна модель нафтогазових родовищ як критерій контролю виявлення пропущених продуктивних інтервалів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(50), 140–150. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/481

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають