Результати експериментальних досліджень закономірностей гідродинамічних процесів у нафтопроводі за зміни кількості працюючих насосних агрегатів

Автор(и)

  • С. Я. Григорський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. Д. Середюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

неусталений гідродинамічний процес, хвиля підвищеного тиску, швидкість зростання амплітуди хвилі підвищеного тиску, коефіцієнт затухання хвилі тиску, стрибкоподібне підвищення тиску.

Анотація

Шляхом опрацювання даних промислових експериментів, проведених на вітчизняному магістральному
нафтопроводі, встановлено закономірності зміни тиску за перехідних процесів, викликаних зміною кількості
працюючих насосних агрегатів.
Виявлена фактична величина стрибкоподібного підвищення тиску на вході НПС. Її значення на 3-23 %
менше за теоретично очікуване значення половини тиску, що створювали в момент відключення зупинені
насоси.
Для нафтопроводу, на якому проводились експерименти, запропоновано аналітичні залежності для
розрахунку коефіцієнта затухання хвилі підвищеного тиску як функцію кількості зупинених насосних агрегатів,
витрати нафти та числа Рейнольдса в нафтопроводі до початку перехідного процесу.
Шляхом опрацювання даних промислових експериментів запропоновано розрахункові формули, які дають
можливість достовірно прогнозувати динаміку підвищення тиску нафти у довільній точці нафтопроводу
на першому та завершальному етапах перехідного процесу, спричиненого зупинкою на НПС одного чи
двох насосних агрегатів.
За результатами промислових експериментів встановлено динаміку зміни у часі швидкості підвищення
тиску на вході та виході НПС на різних етапах перехідного процесу за зупинки одного та двох насосних
агрегатів. Встановлено, що швидкість зростання хвилі тиску на кожному етапі перехідного процесу можна
достовірно описати експоненціальною функцією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Лурье М. В. Математическое моделирование процессов трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа / М. В. Лурье. – М.: Нефть и газ, 2003. – 335 с.
2 Адоевский А. В. Моделирование работы нефтепроводов, оборудованных системами сглаживания волн давления: дисс. канд. техн. наук.: 25.00.19 / Александр Валентинович Адоевский. – М., 2011. – 170 с.
3 Мороз П. А. Нестационарные процессы в магистральном нефтепроводе при изменении режима работы насосных станций / П.А. Мороз, Л. . Полянская // Нефтяное хозяйство. – 1965. – №5. – С. 63-68.
4 Трубопроводный транспорт нефти: [учеб. для вузов: В 2 т.] / [Г. Г. Васильев, Г. Е. Коробков, А. А. Коршак и др.]; под ред. С. М. Вайнштока.
– М.: ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2002. – Т. 1. – 407 с.
5 Вязунов Е. В. О перегрузках по давлению при нестационарных режимах в нефтепроводах, работающих “из насоса в насос” / Е. В. Вязунов, П. А. Мороз // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – 1966. – №1. – С. 12-15.
6 Вязунов Е. В. Расчет быстропротекающих переходных процессов, возникающих после включения и отключения насосных агрегатов / Е. В. Вязунов // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – 1974. – № 11. – С. 26-29.
7 Перевощиков С. И. Определение изменения давления в нефтепроводах при неустановившемся течении жидкости / С. И. Перевощиков // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – 1981. – № 2. – С. 6-9.
8 Середюк М.Д. Експериментальні дослідження перехідних процесів у магістральних нафтопроводах, спричинених зупинками насосних агрегатів / М.Д. Середюк, С. Я. Григорський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти ігазу. – 2013. – № 2(35). – С. 16-29.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-01

Як цитувати

Григорський, С. Я., & Середюк, М. Д. (2014). Результати експериментальних досліджень закономірностей гідродинамічних процесів у нафтопроводі за зміни кількості працюючих насосних агрегатів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(50), 161–172. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/483

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають