Аналіз методів боротьби з конусоутворенням у процесі розробки газових і нафтогазоконденсатних родовищ з підошовною водою

Автор(и)

  • Р. М. Кондрат ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Л. І. Матіїшин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

свердловина, підошовна вода, конусоутворення, гребеноутворення, критичний безводний дебіт, водогазовий фактор, коефіцієнт вуглеводневилучення, інтенсифікація.

Анотація

Значна кількість родовищ нафти і газу приурочена до пластових водонапірних систем, частина з них
підстилається підошовною водою. Розробка родовищ з підошовною водою ускладнюється конусоутворенням
у вертикальних свердловинах і гребенеутворенням у горизонтальних свердловинах. Обводнення свердловин
супроводжується зниженням їх дебітів і кінцевих коефіцієнтів вуглеводневилучення. У роботі узагальнено
результати теоретичних та експериментальних досліджень, присвячених впливу геолого-фізичних і
технологічних чинників на процес обводнення свердловин, з підошовною водою і виконано аналіз відомих
методів боротьби з конусоутворенням. Результати відомих досліджень свідчать про високу технологічну
ефективність застосування спільного відбору газу і води, використання горизонтальних свердловин і встановлення
у свердловинах водоізоляційних екранів для збільшення поточних відборів вуглеводнів і кінцевого
коефіцієнта вуглеводневилучення. На даний час недостатньо вивченими є закономірності піднімання та
осідання конуса підошовної води в анізотропних пластах, процеси періодичної експлуатації свердловин і
гребеноутворення у горизонтальних свердловинах. Вимагає подальшого розвитку концепція підтримання
постійного водогазового фактору і мінімально необхідного дебіту газу при спільному відборі із свердловин
газу з водою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Muskat, M. And Wyckoff, R.D.: “An approximate
Theory of Water Coning in Oil Production”,
Trans. AIME (1935), Vol.114, pp.114-163.
2 McMullan, J.H., Bassiouni, Z.:
“Optimization of Gas-Well Completion and
Production Practices,” paper SPE 58983 presented
at the 2000 SPE International Petroleum
Conference and Exhibition, Mexico, Feb 1-3.
3 Wheatley, M. J.: An approximate Theory
of Oil Water Coning”, SPE Paper 14210, SPE 60th
Annual Technical Conference and Exhibition, Las
Vegas, NV, Sept. 22-25, 1985.
4 Чарный И.А. Подземная гидрогазодинамика
[Текст] : навч. посіб. / И.А. Чарный. -
М. : Гостоптехиздат, 1965. – 396 с.
5 Маскет М. Течение однородных жидкостей
в пористой среде [Текст] : навч. посіб. /
М. Маскет. - Москва-Ижевск. : Институт компьютерных
исследований, 2004. - 628 с.
6 О конусах подошвенной воды в нефтяных
и газових месторождениях [Текст] /
Б.Б. Лапук, Ф.А. Требин, С.Н. Закиров // Нефтяное
хозяйство. – 1963. - №9. - С. 30-38.
7 Trimble, A.E., DeRose, W.E.: “Field
Application of Water-Conning Theory to
Todhunters Lake Gas Field,” paper SPE 5873
presented at the 1976 SPE-AIME 46th Annual
California Regional Meeting, Long Beach, April
8-9.
8 Arthur, M.G.: “Fingering and Coning of
Water and Gas in Homogeneus Oil Sand,” AIME
(1944) 155, 184-199.
9 Guo, B., Molinard, J-E., and Lee, R.L.: “A
General Solution of Gas/Water Coning Problem
for Horizontal Wells”, Paper SPE 25050 presented
at the 1992 SPE European Conference, Cannes,
Nov. 16-18.
10 Sobocinski, D.P. and Cornelius, A.J.: “A
Correlation for Predicting Water Coning Time”,
JPT, May 1965, pp.594-600.
11 Bournazel, C. and Jeanson, B.: “A Fast
Water-Coning Evaluation Method”, Paper SPE
3628, 46th Annual Technical Conference and
Exhibition, New Orleans, Los Angeles, Oct. 3-6,
1971.
12 Meyer, H.I. and Garder, A.O.: “Mechanics
of Two Immiscible Fluids Flow in Porous Media”,
Journal of Applied Physics, November 1954,Vol.
25, No. 11, pp. 1400.
13 Смоловик Л. Застосування не поршневої
схеми для отримання аналітичного
розв’язку задачі двофазного витіснення нафти
водою [Текст] / Ліана Смоловик // Розвідка та
розробка нафтових і газових родовищ. - 1994. -
Вип.31. – С.47-52.
14 Смоловик Л. Про динаміку переміщення
вершини конуса підошовної води в нафтових
покладах [Текст] / Ліана Смоловик // Розвідка
та розробка нафтових і газових родовищ. -
1994. - Вип.31. – С.35-40.
15 Kabir, C.S.: “Predicting Gas Well
Performance Coning Water in Bottom-Water Drive
Reservoirs,” paper SPE 12068 presented at the
1983 SPE 58th Annual Technical Conference and
Exhibition, San Francisco, Oct 5-8.
16 Методика определения причины обводнения
скважин [Текст] / В. А. Лушпеев,
О. А. Лушпеева, О. В. Тюкавкина [та ін.] // Георесурсы.
– 2013. – №2 (52). – С.44-47.
17 Телков А.П. Образование конусов воды
при добиче нефти и газа [Текст] / А.П. Телков,
Ю.И. Стклянин. – М. : Недра, 1965. – 163 с.
18 Технологический режим работы газовых
скважин [Текст] / З.С. Алиев, С.А. Андреев,
А.П. Власенко, Ю.П. Коротаев – М. : Недра,
1978. – 279 с.
19 Телков А.П. Подземная гидрогазодинамика
[Текст] : навч. посіб. / А.П. Телков. – Уфа,
1974. – 224 с.
20 Chierici, G.L., Ciucci, G.M., and Pizzi, G.:
“A Systematic Study of Gas and Water Coning by
Potentiometer Models”, JPT, Aug. 1964 pp. 923-
929.
21 Chaney, P.E., Noble, M.D., Henson, W.L.,
and Rice, T.D.: “How to Perforate Your Well to
Prevent Water and Gas Coning”, OGJ, May 1956,
pp.108.
22 Hoyland, L.A., Papatzacos, P., and
Skjaeveland, S.M.: “Critical Rate for Water
Coning: Correlation and Analytical Solution”,
SPERE, Nov. 1989 pp.495.
23 Giger, F. M.: “Analytic Two Dimensional
Models of Water Cresting Before Breakthrough for
Horizontal Wells”, SPE Paper 15378 presented at
the 61st Annual Technical Conference and
Exhibition, New Orleans, LA, 1986.
24 Efros, D.A.: Study of Multiphase Flow in
Porous Media, Gastoptexizdat, Leningrad, 1963.
25 Karcher, B.J., Giger, F.M. and Combe, J.:
“Some Practical Formulas to Predict Horizontal
Well Behaviour”, SPE Paper 15430 presented at
the 61st Annual Technical Conference and
Exhibition, New Orleans, LA, 1986.
26 Математичне моделювання процесів
збільшення вуглеводневилучення із газових і
газоконденсатних покладів з підошовною
водою [Текст] / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат,
Л.Р. Смоловик // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. - 2010. - №1(34). - С.30-34.
27 Оптимізація розробки і підвищення вуглеводневилучення
з водоплаваючих покладів /
Р.М. Кондрат, М.М. Осипчук, О.Р. Кондрат,
Л.Р. Смоловик // Зб. наук. праць конференції:
Наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розробки
родовищ нафти і газу України» (ІваноФранківськ,
18-21 листопада 2003 р.). – ІваноФранківськ:
ІФНТУНГ, УНГА, 2003. – С. 103-109.
28 Оптимизация депрессии и прогнозирование
обводнённости в условиях водяного конусообразования
[Текст] : труды 51-й научной
конференции МФТИ «Современные проблемы
фундаментальных и прикладных наук»: Часть
III. Аэрофизика и космические исследования.
Том 1. – М. : МФТИ, 2008. – 203 с.
29 Методы повышения эффективности разработки
водоплавающих нефтяных залежей
[Текст] / А.В. Поушев, Б.Б. Квеско, Е.Г. Карпова
[та ін.] // Известия Томского политехнического
университета. - 2011. - Т.319. №1. - С.156-
161.
30 Технология изоляция притока пластовых
вод в горизонтальних скважинах с помощью
колтюбинговой установки [Текст] /
И.И. Клещенко, С.Х. Мифтахова, С.К. Сохошко
// Нефть и газ. – 2007. - №6. - С.66-69.
31 Chaperon, I.: “Theoretical Study of Coning
Toward Horizontal and Vertical Wells In Anisotropic
Formations: Sub critical and Critical Rates”,
SPE Paper 15377 presented at the 61st Annual
Technical Conference and Exhibition, New
Orleans, LA, 1986.
32 Бердин Т.Г. Проектирование разработки
нефтегазовых месторождений системами горизонтальных
скважин [Текст] : навч. посіб. /
Т.Г. Бердин. – М. : ООО «Недра-Бизнесцентр»,
2001. - 199 с.
33 Joshi, S.D.: “Augmentation of Well
Productivity with Slant and Horizontal Wells”,
JPT, June 1988, pp. 729-739.
34 Определение необходимой длины горизонтального
ствола газовой скважины в процессе
разработки [Текст] / Алиев З. С., Арутюнова
К. А. // Газовая промышленность. - 2005. -
N 12. - С. 45-47.
35 Особенности эксплуатации водоплавающих
залежей вертикальными и горизонтальными
скважинами [Текст] / И.В. Павлов,
В.А. Ольховская, Н.И. Акимова // Геология,
геофизика и разработка нефтяных и газовых
месторождений. – 2008. - №10. - С.45-50.
36 Эксплуатация скважин на завершающей
стадии горизонтальными скважинами [Текст] /
И.В. Чижов, Д.А Кустышев, В.В. Семенов //
Известия высших учебных заведений. Нефть и
газ. – 2010. - №5. - С. 71-73.
37 Восстановление обводненной газовой
скважины бурением бокового ствола [Текст] /
Д.А Кустышев, В.Н. Никифоров, И.В. Чижов
[та ін.] // Известия высших учебных заведений.
Нефть и газ. – 2010. - №3. - С. 48-51.
38 Теория и практика выбора технологий и
материалов для ремонтно-изоляционных работ
в нефтяных и газовых скважинах [Текст] /
Г.П. Зозуля, И.И. Клещенко, М.Г. Гейхман,
Л.У. Чабаев – Тюмень : ТюмГНГУ, 2002. -
138 с.
39 Свалов А. Критерий обводнения газодобывающих
скважин [Текст] / Александр Свалов
// Газовая промышленность. – 2005. - №7. -
С.44-45.
40 Ваганов Ю. Изоляциия притока пластовых
вод с помощью колтюбинговой установки
на газових месторождениях Западной Сибири /
Юрий Ваганов, Александр Кустышев // Технологии.
– 2013. - №2 (044) Июнь/June. - С.30-36.
41 Пат. 2333348 Российская Федерация,
МПК E 21 B 43/00, E 21 B 43/32. Способ безводной
эксплуатации скважин [Текст] / Кустышев
А.В., Обиднов В.Б. ; заявл. 15.09.06 ; опуб.
10.09.08.
42 Бойко В.С. Довідник з нафтогазової
справи / За заг. ред. докторів технічних наук
B.C. Бойка, Р.М. Кондрата, Р.С. Яремійчука. -
К. : Львів, 1996. – 620 с.
43 Юшков И.Р. Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений [Текст] /
И.Р. Юшков, Г.П. Хижняк, П.Ю. Илюшин. –
Пермь : Изд-во Перм. нац. исслед. политехн.унта,
2013. – 177 с.
44 Шляхи оптимізації розробки водоплаваючих
покладів (на прикладі Недільного газоконденсатного
родовища) [Текст] / В.В. Аксьонов,
Ю.Р. Лис, Д.М. Ліщинський // Розробка
газових і газоконденсатних родовищ. – 2011. -
Вип. ХХХIХ. - С.134-138.
45 Пат. 2305769 Российская Федерация,
МПК E 21 B 47/10, G 01 F 1/74. Система автоматического
регулирования дебита газовой
скважины, вскрывшей пласт с подошвенной
водой [Текст] / Коновалов И.Л., Корженко
М.А., Липко А.Н., Пась Г.Б., Тараненко Б.Ф. ;
заявитель и патентообладатель Открытое акционерное
общество "НПО "Промавтоматика". -
№ 2005140919/03 ; заявл. 26.12.05 ; опуб. 10.09.07.
46 Закиров С.Н. Разработка газовых, газоконденсатных
и нефтегазоконденсатных месторождений
[Текст] : навч. посіб. / С.Н. Закиров.
– М. : Струна, 1998. – 628 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-03

Як цитувати

Кондрат, Р. М., & Матіїшин, Л. І. (2014). Аналіз методів боротьби з конусоутворенням у процесі розробки газових і нафтогазоконденсатних родовищ з підошовною водою. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(51), 51–60. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/501

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>