Дослідження передумов жолобоутворення на стінках свердловини замками бурильної колони

Автор(и)

  • І. І. Чудик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. І. Різничук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

буріння, бурильна колона, стінка свердловини, напруження

Анотація

Описано дослідження передумов жолобоутворення на стінках свердловини замками бурильної колони.
Авторами наведено відповідні характеристики ерозійних виробок на стінках свердловини в залежності від
механічних властивостей гірських порід, в яких вони утворені, і їх геометричних розмірів. Для розвитку
проблематики досліджень запропоновано вдосконалений підхід щодо розрахунку сил притискання елементів
бурильної колони до стінки викривленої свердловини з використанням розрахункової схеми, яка реалізується
методом диференційних рівнянь пружної осі. Запропоновано метод для визначення величин сил притискання
опорних торців замкових з’єднань на стінку свердловини і встановлено передумови руйнування ними стінки
свердловини. За параметрами статичної взаємодії бурильних замків зі стінкою свердловини з врахуванням
техніко-технологічних і гірничо-геологічних умов визначено величини напружень в гірській породі стінки
скерованої свердловини та глибини заглиблення бурильного замка в неї у довільному інтервалі викривлення.
Встановлено залежності зміни сил притискання бурильних замків опорними торцями робочої поверхні
до стінки скерованої свердловини від таких вихідних параметрів, як осьова сила розтягу, інтенсивність
викривлення стовбура свердловини, конструктивні особливості бурильної колони. Виявлено особливості
контактної взаємодії бурильних замків і стінки свердловини, зокрема максимальних напружень і глибини
заглиблення елемента бурильного інструменту в гірській породі.
В даному напрямку заплановано проведення подальших досліджень особливостей взаємодії бурильних
замків зі стінкою свердловини при спуско-підіймальних операціях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Величко М.Н. Анализ причин образования желобов при бурении скважин / М.Н. Величко, Ю. Д. Лепленко // Нефтяная и газовая промышленность. – 1990. – № 1. – С. 27-28.
2 Ясов В. Г. Образование желобов в скважине и определение силы прихвата инструмента в них [Текст] / В. Г. Ясов // Строительство
нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2003. – № 8. – С.17-19.
3 Осипов П.Ф. Формирование желобов в наклонно направленных скважинах [Текст] / П. Ф. Осипов, Г. П. Злотников // Строительство
нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2006. – №3. – С.9-12.
4 Писаренко Г. С. Справочник по сопротивлению материалов [Текст] / Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев. – 2-е изд., пер. и
доп. – К. : Наукова думка, 1988. – 734 с.
5 Спивак А.И. Разрушение горных пород при бурении скважин [Текст]/ А.И. Спивак, А.Н. Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. –
М.: Недра, 1979. – 239 с.
6 Чудик І. І. Один із методів вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини при бурінні в сланцевих відкладах [Текст] / І. І. Чудик, А. І. Різничук, А. Р. Юрич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. –2012. – №3(44). – С. 66-62.
7 Чудык И. И. Лабораторные исследования механических свойств горных пород в условиях, приближенных к реальным [Текст] /И. И., Чудык А. И. Ризнычук, А. Р. Юрыч //Строительство нефтяных и газовых скважин насуше и на море. – 2013. - №1 – С. 35-40.
8 Оринчак М. І. Паливно-бітумна ванна /М. І. Оринчак, А. І. Різничук, М. М. Оринчак,О. С. Бейзик //Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ.– 2011. – № 3(40) – С. 90-95.
9 Махмудов З.Н. Зависимость износа боковой поверхности бурильных замков от времени механического бурения [Текст] / З. Н. Махмудов,
О. Н. Злобина, А. П. Горбунов, Д. И. Писарев, Ю. В. Ситников // Повышения работоспособности бурильных, обсадных и насоснокомпрессорных
труб: Сб. науч. тр. – Куйбышев: Гипровостокнефть – 1982. – С.67-70.
10 Амбрамсон М. Г. Справочник по механическим и абразивным свойствам горных пород нефтяных и газовых месторождений
[Текст] / М. Г. Амбрамсон, Б. В. Байдюк, В. С. Зарецкий и др. – М. : Недра, 1984. – 207 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-03

Як цитувати

Чудик, І. І., & Різничук, А. І. (2014). Дослідження передумов жолобоутворення на стінках свердловини замками бурильної колони. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(51), 80–87. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/504

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>