Моделювання стану внутрішньої поверхні магістрального трубопроводу

Автор(и)

  • Д. Ф. Тимків ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Д. Д. Матієшин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Д. А. Волинський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

газопроводи, лінеаризований метод, нестаціонарні процеси, гаусівський шум, функції похибок.

Анотація

У даній роботі авторами розглядається проблема оцінки стану внутрішньої поверхні магістрального
трубопроводу шляхом математичного моделювання. Постановка даного завдання пов’язана із явищем
старіння систем магістрального транспорту газу та, особливо, їх основного обладнання, що може призводити
до небажаних наслідків таких, як відмови чи аварії, та, відповідно втрат природного газу. Автори
зазначають про неможливість повноцінного аналізу даної проблеми у лабораторних умовах, віддаючи перевагу
математичному моделюванню нестаціонарних процесів у газопроводах. Стан внутрішньої поверхні є
одним із факторів, який помітно впливає на нестаціонарні процеси при транспортуванні природного газу.
У роботі ставиться за мету створення математичної моделі термогазодинамічних процесів у газопроводі
та її реалізації, нехтуючи якнайменшою кількістю несуттєвих зв’язків. У праці застосовується метод, що
базується на розв’язку лінеаризованої системи рівнянь неусталеної течії газу у магістральному трубопроводі.
Проаналізовано і запропоновано для ефективного контролю зміни внутрішнього стану газопроводу
використовувати величину параметру 1∧ k , який впливає на нестаціонарні процеси транспортування газу.
Визначено, що для цих цілей важливо знати не абсолютну його величину, а величину його зміни у процесі
експлуатації трубопроводу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Трубопровідний транспорт газу / М. П. Ковалко, В. Я. Грудз, В. Б. Михалків та ін. – К.: АренаЕКО, 2002. – 600 с.
2 Трубопроводный транспорт газа / С. А. Бобровский, С. Г. Щербаков, Е. И. Яковлев и др. – М.: Наука, 1976. – 491 с.
3 Мазур И. И. Безопасность трубопроводных систем / И. И. Мазур, O. М. Иванцов. – М.: ИЦ «ЕЛИМА», 2004. – 1104 с.
4 Жидкова М. А. Переходные процессы в магистральных газопроводах / М. А. Жидкова. – К.: Наукова думка, 1979. – 255 с.
5 Зайдель А. Н. Элементарные оценки ошибок измерений / А. Н. Зайдель. – М.: Наука, 1968.
6 Байхельт Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический поход / Ф. Байхельт, П. Франкен; пер. с нем. – М.: Радио и связь, 1988. – 392 с.
7 Бахвалов И. С. Численные методы / И. С. Бахвалов. – М.: Наука, 1973. – 631 с.
8 Грудз В. Я. Обслуживание газотранспортных систем / В. Я. Грудз. – К.: УМК ВО, 1991. – 157 с.
9 Грудз В. Я. Технічна діагностика трубопровідних систем / В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, В. В. Костів та ін. – Івано-Франківськ: ЛілеяНВ, 2012. – 511 с.
10 Грудз В. Я. Обслуговування і ремонт газопроводів / В. Я. Грудз, Д. Ф. Тимків, В. Б. Михалків, В. В. Костів. – ІваноФранківськ: Лілея-НВ, 2009. – 711 с.
11 Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1970. – 720 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-03

Як цитувати

Тимків, Д. Ф., Матієшин, Д. Д., & Волинський, Д. А. (2014). Моделювання стану внутрішньої поверхні магістрального трубопроводу. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(51), 107–113. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/507

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ