Особливості тріщинуватості олігоценових порід-колекторів Микуличинського нафтового родовища

Автор(и)

  • Т. В. Здерка ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

порода-колектор, нафтоносність, природний резервуар, інтегральні видобутки, тріщинуватість.

Анотація

У статті розглядається проблема встановлення особливостей тріщинуватості порід-колекторів олігоценових відкладів Микуличинського нафтового родовища. Для вирішення поставлених завдань використовувалися мікроскопічні методи дослідження порід-колекторів у шліфах та методи гідродинамічних розрахунків дебітів свердловин. Тріщини олігоценових відкладів групуються у системи паралельно нашаруванню,
що свідчить про їх літогенетичну природу. Встановлено закономірність поширення літогенетичних тріщин у розрізі олігоценових відкладів Микуличинського родовища. Доведено, що системи пошарових літогенетичних тріщин зумовлюють значне підвищення проникності олігоценових відкладів, та відповідно впливають на процес нафтовилучення. На основі аналізу побудованої карти інтегральних видобутків олігоценового
покладу встановлено підвищення тріщинуватості порід-колекторів біля тектонічного порушення та склепіння, що зумовлює збільшення інтегральних видобутків нафти. Отримані у результаті проведених досліджень дані дали змогу змоделювати будову олігоценового резервуару Микуличинського родовища і  розміщення в них колекторів різних типів та встановити особливості просторового поширення поровотріщинних
порід-колекторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Маєвський Б.Й. Вплив геодинамічних чинників на ємнісно-фільтраційні параметри порід-колекторів Передкарпатського прогину / Б.Й. Маєвський, С.С. Куровець, М.І. Манюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 3 (20). – С. 30-34.
2 Бортницкая В.М. Характеристика коллектирующих пород нефтяних месторождений Предкарпатья / В.М. Бортницкая, Д.В. Кутовая,
Э.С. Алешкина // Геология и нефтегазоносность Советских Карпат. – Ленинград.: Гостоптехиздат, 1963. – С. 255-268.
3 Бортницкая В.М. Некоторые факторы формирования коллекторов палеогена предкарпатского прогиба / В.М. Бортницкая, В.В. Глушко,
Р.М. Новосилецкий // Нефт. и газ. промсть. – 1979. – №2. – С. 10-13.
4 Григорчук К.Г. Постдіагенез менілітових відкладів Передкарпатського прогину та формування в них порід-колекторів нафти і газу / К.Г. Григорчук, І.В. Кілин, І.Т. Попп та ін. // Нафта і газ України. Матеріали 6-тої наук.- практ. конф. – 2000. – С. 116.
5 Сафаров И.П. Некоторые данные о физических параметрах коллекторов нефти северозападнойчасти Внутренней зоны Предкарпатья
(месторождение Борислав и прилегающие к нему площади) / И.П. Сафаров, Л.Н. Столяр, В.И. Окунев // Геология и нефтегазоносность
Советских Карпат. Тр. УкрНИГРИ. – 1968. – Вып. 4. – С. 269-282.
6 Нестеренко М.Ю. Методика обґрунтування нафтовіддачі та граничних значень параметрів колекторів / М.Ю. Нестеренко, Ю.І. Петраш,
Г.П. Боднарчук // Геолого-геофізичні дослідження нафтогазоносних надр України, 1997-1998. Т. 2. – С. 3–11.
7. Маєвський Б.Й. Дослідження особливостей нафтонасичення олігоценових порідколекторів Микуличинського нафтового родовища
Передкарпатського прогину / Б.Й. Маєвський, І.Т. Штурмак, Т.В. Здерка та ін. // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – №1. – С.7-10.
8 Маєвський Б.Й. Особливості формування літогенетичної тріщинуватості олігоценових порід-колекторів нафтогазових об’єктів Передкарпатського
прогину / Б.Й. Маєвський, Т.В. Здерка // Геологія і геохімія. – 2009. – № 1. – С. 25-36.
9 Гаврилов В.П. Геология и минеральные ресурсы Мирового океана: [учеб. для вузов] / В.П. Гаврилов. – М.: Недра, 1990. – 323 с.
10 Лисицын А.П. Процессы терригенной седиментации в морях и океанах / А.П. Лисицын – М.: Наука, 1991. – 271 с.
11 Доленко Г.Н. Геология нефти и газа Карпат / Г.Н. Доленко – К.: Издательство Академии наук УССР, 1962. – 368 с.
12 Маєвський Б.Й. Вплив мікротріщинуватості на особливості нафтовилучення із олігоценових порід-колекторів південно-східної частини
Передкарпатського прогину / Б.Й. Маєвський, Т.В. Здерка, С.С. Куровець // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – №6. – С. 33-36.
13 Атлас родовищ нафти і газу України : в 6 т. / за заг. ред. М.М. Іванюти. – Львів: УНГА, Центр Європи, 1998. – Т. 5. – С. 662-666.
14 Маєвський Б.Й. Тектонічна тріщинуватість та продуктивність нафтоносних горизонтів родовищ Долинського нафтопромислового
району / Б.Й. Маєвський, Г.Ю. Бойко, М.І.Манюк // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2000. – № 2-3. – С. 41-49.
15 Особливості взаємозв’язку між тектонічною тріщинуватістю продуктивних горизонтів і характером питомих відборів нафти в
межах Бориславського нафтогазопромислового району / Б.Й Маєвський, Г.Ю Бойко., М.В. Ляху, М.І. Манюк // Розвідка і розробка
нафтових і газових родовищ. – 1998. – Вип. 35 (Т.1). – С. 127-134.
16 Особливості поширення алевро-псамітових утворень палеогенових відкладів у контексті перспектив нафтогазоносності Надвірнянського
району нафтогазонагромадження / О. Щерба, К. Григорчук, В. Гнідець, М. Шаповалов // Перспективи нарощування та збереження
енергетичних ресурсів України: Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – С 92-102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-03

Як цитувати

Здерка, Т. В. (2014). Особливості тріщинуватості олігоценових порід-колекторів Микуличинського нафтового родовища. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(51), 120–128. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/509

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають