Методи спектрального діагностування технологічних станів квазістаціонарних об’єктів промисловості

Автор(и)

  • В. Я. Піх ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. М. Николайчук Тернопільський національний економічний університет; 46020, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11
  • Б. Б. Круліковський Національний університет водного господарства та природокористування; 33026, м. Рівне, вул. Соборна, 11

Ключові слова:

діагностування, нафтове обладнання, спектральні кореляції, аналіз Фур’є.

Анотація

Роботу присвячено перспективі застосування гармонічного аналізу на основі косинусного спектрального
перетворення Фур’є для діагностування технологічних об’єктів у нафтогазовій промисловості.
Збільшення глибини буріння свердловин, геологічні умови сучасного буріння на нафту та газ диктують
необхідність постійного удосконалення не лише технології буріння та нафтогазового обладнання, але й
попередження аварійних ситуацій та удосконалення методів діагностування вузлів, механізмів, агрегатів
тощо. Одним з таких параметрів, які потребують спектрального аналізу у процесі буріння є вібрації бурового
інструмента.
Спектральний аналіз також широко використовують для діагностування глибинних насосів, підшипників
компресорних агрегатів потужних електроприводів та вентиляторів та інше. Існуючу інформаційну
технологію спектрального аналізу характеристик промислових об’єктів найчастіше реалізовано на основі
відомого перетворення Фур’є в комплексній області та швидкого перетворення Фур’є на основі спецпроцесорів.
Виконаний аналіз системних характеристик відомих програмно апаратних засобів обчислення спектрів
свідчить про певну складність та обмежені функціональні можливості:
1. Необхідно виконувати операції над комплексними числами
2. Обмежене число каналів вихідних даних отриманого спектру.
В роботі пропонується застосування косинусного перетворення Фур’є, яке може бути виконане над
дійсними цілими числами шляхом послідовного обчислення автокореляційної та в взаємокореляційної функцій,
що дозволить реалізувати спецпроцесори з меншою апаратною складністю та підвищеною швидкодією

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Заміховський Л.М. Основи теорії надійност і технічної діагностики систем: навч. посіб. / Л.М. Заміховський В.П. Калявін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. – 360 с.
2 Заміховський Л.М. Проектування систем діагностування: навч. посіб. / Л.М. Заміховський В.П. Калявін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. – 248 с.
3 Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації / Я.М. Николайчук. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 536 с.
4 Ширмовська Н.Г. Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації перед аварійних та аварійних станів процесів буріння / Н.Г. Ширмовська, І.Б. Албанський, І.Р. Пітух, О.Л. Кулинин // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2011. – № 3(29). – С. 112-116.
5 Задирака В. К. Теория вычисления преобразовани Фурьє / В.К. Задирака. – К.: Наук. думка, 1983. – 216 с.
6 Нуссбаумер Г. Быстрое преобразования Фурьє и алгоритм вычисление сверток / Г. Нуссбаумер; [пер. с англ.]. – М.: Радио и связь, 1985. – 248 с.
7 Мельник А.О. Персональні суперкомп’ютери: архітектура, проектування, застосування: монографія / А. О. Мельник. – Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2013. – 516 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-03

Як цитувати

Піх, В. Я., Николайчук, Я. М., & Круліковський, Б. Б. (2014). Методи спектрального діагностування технологічних станів квазістаціонарних об’єктів промисловості. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(51), 172–178. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/525

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають