Підвищення рівня екологічної безпеки насосно-циркуляційної системи бурової установки

Автор(и)

  • Л. Є. Шкіца ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Т. М. Яцишин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

буровий розчин, насосно-циркуляційна система, випаровування, забруднення атмосферного повітря, моделювання, інформаційно-комп’ютерна система.

Анотація

Розглянуто проблему підвищення рівня екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин. Встановлено ймовірність випарів бурового розчину, які насичені речовинами різного класу небезпеки з відкритої частини насосно-циркуляційної системи бурової установки. Представлено конструктивні та експлуатаційні закономірності впливу циркуляційної системи на стан атмосферного повітря території та аналітичні дослідження процесів випаровування бурового розчину в процесі буріння свердловин. Проведено лабораторні та промислові експерименти, в ході яких визначено параметри бурових розчинів, залежності інтенсивності випаровування, склад випарів бурових розчинів, геометричні параметри складових частин насосно-циркуляційної системи бурової установки та встановлено місця найбільш інтенсивного випаровування бурового розчину. Запропоновано спеціалізовану комп’ютерну систему для моделювання розповсюдження забруднення атмосферного повітря, що реалізує розроблені математичні моделі і дає можливість: отримати просторовий розподіл концентрацій забруднюючих речовин; виконати оцінку якості атмосфери; виявити небезпечні  метеорологічні ситуації; встановити оцінку ефективності та достатності природоохоронних заходів; виявити найбільш екологічно небезпечні ділянки насосно-циркуляційної системи; визначити місця раціонального розташування вимірювальних приладів при організації локального екологічного моніторингу приземного шару атмосфери на території бурової установки; визначити рівень екологічного ризику. Модернізовано устаткування насосно-циркуляційної системи та розроблено перелік рекомендацій для підвищення рівня екологічної безпеки території бурової установки

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Яцишин Т.М. Аналіз впливу насосноциркуляційної системи бурової установки на довкілля / Т.М. Яцишин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Безпека об’єктів нафтогазового комплексу” (5-7 жовтня 2011 р., ІваноФранківськ). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – С. 158-164.
2 Шкіца Л.Є. Вплив технічної досконалості обладнання бурової установки на екологічну безпеку / Л.Є. Шкіца, Т.М. Яцишин // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2011. – Вип. 61. – С. 100-106.
3 Шкіца Л.Є. Узагальнення екологічних проблем під час буріння нафтогазових свердловин / Л.Є. Шкіца, Т.М. Яцишин // Матеріали ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції “Казантип-ЕКО-2011. Екологія, енерго- і ресурсозбереження, охорона навколишнього середовища і здоров’я людини, утилізація відходів” (6-10 червня 2011 р., АР Крим, м. Щолкіно). – 2011. – С. 366-370.
4 Яцишин Т.М. Огляд математичних моделей процесу випаровування / Т.М.Яцишин // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – № 66. – С. 18-30.
5 Шкица Л.Е. Прогнозирование распространения загрязняющих веществ в атмосфере на территории буровой установки / Л.Е.Шкица, Т.М. Яцишин, А.А.Попов, В.А. Артемчук // Нефтяное хазяйство. – 2013. – №11. – С. 136- 140.
6 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 126 с. (Общесоюзный нормативный документ Госкомгидрометцентра СССР (ОНД-86)).
7 Яцишин Т.М. Візуалізація результатів експериментальних досліджень території бурової установки / Т.М. Яцишин // Збірник тез та доповідей всеукраїнського науковопрактичного семінару «Графічна освіта у ВНЗ: стан та перспективи». – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – с. 60-63.
8 Пат. 101928 Україна, (2012.01) В65G27/00. Вібросито для очищення бурового розчину / Шкіца Л.Є., Яцишин Т.М., Лях М.М., Федоляк Н.В.; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – №а201206535; заявл. 29.05.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. №9, 2013.
9 Пат. 89267 Україна, МПК(2009) Н 04 С 5/00. Гідроциклон / Лях М.М., Вакалюк В.М., Яцишин Т.М., Солоничний Я.В., Лях Ю.М., Вільчик О.Г.; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – №а200804167; заявл. 02.04.2008; опубл.11.01.2010, Бюл. №1, 2010.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-04

Як цитувати

Шкіца, Л. Є., & Яцишин, Т. М. (2014). Підвищення рівня екологічної безпеки насосно-циркуляційної системи бурової установки. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(52), 7–16. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/528

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають