Новий підхід до нафтогазоносного районування і перспективи промислової нафтогазоносності Волино-Подільської плити та платформового схилу Передкарпатського прогину

Автор(и)

  • О. О. Орлов ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Т. В. Калиній ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. В. Локтєв УкрНДІгаз; 61010, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна 20, тел. (0322) 58326

Ключові слова:

Львівсько-Волинський вугільний басейн, колектор, органічна речовина, перспективні.

Анотація

Наведено можливі джерела видобування вуглеводневої сировини в межах Волино-Подільської плити і
Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, які автори відносять до єдиної бітумонафтогазоносної області.
Розглядаються перспективи нафтогазоносності, як традиційних, так і нетрадиційних колекторів. В
межах Волино-Подільської плити існує можливість наявності традиційних колекторів в нижньопалеозойських
відкладах, що пов’язані з рифогенними утвореннями за аналогією з Західно-Канадською НГО.
Можливими нетрадиційними колекторами в межах Волино-Подільської плити авторами вважаються вугленосні
товщі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, причому переваги видобування газу надаються
не вугільним пластам, а вміщуючим їх породам. Акцентується увага на те, що вугілля є також цінною
корисною копалиною. У Зовнішній зоні Передкарпатського прогину перспективи видобування газу (за
умови буріння горизонтальних свердловин) надаються в першу чергу піщано-глинистим відкладам неогену,
які значно збагачені органічною речовиною. Всі вище згадані питання розглядаються з позиції збереження
нормальної екологічної ситуації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Брод И.О. Основы геологии нефти и газа. Издание третье / И.О. Брод, Н.А. Еременко. – Москва: Гостоптехиздат, 1957. – С. 426–455.
2 Нефтегазогеологическое районирование территорий СССР. В кн. Нефтегазоносные провинцыи и области СРСР / Под ред. А.А. Бакирова. – Москва: Недра, 1979. – С. 19 – 35.
3 Габриелянц Г.А. Геология нефтяных и газових месторождений. – Москва: Недра, 1972. – С. 77–104.
4 Орлов О.О. Бітумонафтогазогеологічне районування і напрямки пошуків нафти і газу в нетрадиційних колекторах західних областей України / О.О. Орлов, В.С. Боднарчук, Ю.А. Калиній, А.П. Мазур // Науковий вісник. – 2012. – № 3 (33). – С. 17–29.
5 Валеев В.Н. Битуминозные бассейны / В.Н. Валеев, Г.Т. Юдин, Р.В. Гисматулин, В.Л. Штейгольц // Геология битумов и битумовмещающих пород. – Москва: Наука, 1979. – С. 3–14.
6 Геологическое строение и горючие ископаемые Украинских Карпат / Под ред. В.В.Глушко и С.С.Круглова. – Москва: Недра, 1971. – 343 с.
7 Орлов О.О. Сланцевий і вугільний газ та інші джерела енергоносіїв майбутнього / О.О. Орлов, В.Г. Омельченко, А.В. Локтєв. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. – 152 с.
8 Орлов О.О. Виявлення нафтопродукуючих порід у Карпатах // Нафтова і газова промисловість. – 1992. – № 2. – С. 10-11.
9 Нестеров И.И. Новый тип колектора нефти и газа // Геология нефти и газа. – 1979. – № 10. – С. 26–29.
10 Орлов А.А. Пути повышения эффективности поисков залежей нефти и газа в пластах Ю0, Ю1 и Ю2-Ю20 юрских обложений Среднего Приобья / А.А. Орлов, М.Д. Журакивский, М.В Ляху, Е.М. Старосельський. – Баку: Известия высших учебных заведений, НЕФТЬ и ГАЗ, 1986. №3, – С. 6–8.
11 Доленко Г.Н. Геология и нефтегазоносность Волыно-Подольской плиты / Г.Н. Доленко, Б.П. Ризун, Ю.Н. Сеньковский и др. – Киев.: Наукова думка, 1980. – 106 с.
12 Орлов О.О. Подібні риси тектоніки і нафтогазоносності Західно-Канадського і Західно-Українського нафтогазоносних басейнів / О.О. Орлов, Т.В. Калиній, О.О. Орлова // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – № 2(24). – С. 5 - 14.
13 Гордиенко В.В. Карта теплового потока территории Украины и Молдовы, масштаб 1:2500000; В Атласі: Геологія і корисні копалини України. – Киев: Институт геофизики НАН
Украины, 2001. – С. 24.
14 Орлов О.О. Про фундамент південносхідної частини Передкарпатського прогину за даними буріння на Красноїльській площі. – Геологічний журнал. – 1966. – Том XXVI, Вип. 3. –С. 59–62.
15 Локтєв А.В. Особливості дорозвідки газових покладів у тонкошаруватих піщаноглинистих відкладах неогену Зовнішньої зони Передкарпатського прогину: Автореф. канд. дис. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. – 22 с.
16 Патент на корисну модель № 8434 (51) 7 G01V3/00 Спосіб визначення перспективних на нафту і газ колекторів у піщано-глинистих товщах за даними псамітовості / О.О. Орлов, В.В. Пилипів, А.В. Локтєв, В.С. Локтєв. – Київ: Держ. деп. інтелектуальної власності МОНУ, 2005. – 5с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-04

Як цитувати

Орлов, О. О., Калиній, Т. В., & Локтєв, А. В. (2014). Новий підхід до нафтогазоносного районування і перспективи промислової нафтогазоносності Волино-Подільської плити та платформового схилу Передкарпатського прогину. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(52), 17–25. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/529

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ