Дослідження напружено-деформованого стану відповідальних елементів системи транспортування стиснутого природного газу (CNG)

Автор(и)

  • В. І. Артим ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. П. Джус ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. В. Михайлюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

транспортна технологія CNG, рухомий трубопровід, імітаційне моделювання, температура газу, тиск газу, напружено-деформований стан.

Анотація

Наведено результати досліджень напружено-деформованого стану спеціальних ємностей, виконаних у вигляді рухомого трубопроводу, за умов зміни тиску газу та його температури в процесі заповнення суден CNG. Встановлено рівень впливу окремих складових навантаження на формування напруженодеформованого стану. За результатами досліджень напружено-деформованого стану зони з’єднання лінійних ділянок встановлено наявність циклу напружень низького рівня, зумовлених температурними процесами при заповненні рухомого трубопроводу. Визначено напрямки подальших досліджень, за основу яких взято дослідження напружено-деформованого стану елементів рухомого трубопроводу в процесі його розвантаження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Джус А. П. Використання імітаційного
моделювання для дослідження процесів заповнення
суден CNG [Текст] / А. П. Джус,
О. М. Сусак, Л. Є. Шкіца // Східно-європейський
журнал передових технологій. – 2014 –
Том 2, № 3(68). – С. 4-9.
2 Джус А. П. Особливості проектування
елементів рухомих трубопроводів [Текст]: зб.
наук. пр. 5-ї Міжнар. конф. / А. П. Джус,
Р. С. Грабовський, Вал. В. Зайцев // Механіка
руйнування матеріалів і міцність конструкцій. –
ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2014. –
С. 783-790.
3 Пат. 2155696 Рос. Федерация:, МПК
B63B25/14. Судовая система транспортировки
газа / Стеннинг Дейвид Дж., Крэн Джеймс А.
(CA); заявитель и патентообладатель ЭНРОН
ЭЛ-ЭН-ДЖИ ДИВЕЛОПМЕНТ КОРП. (US). –
№ 99101831/28; заявл. 26.09.97; опубл. 10.09.00,
Бюл. № 27.
4 Деклараційний патент на корисну модель
№ 67664 Україна, МПК F17C 5/00. Спосіб
транспортування стиснутого природного газу
рухомим трубопроводом / Патон Б. Є., Крижанівський
Є. І., Савицький М. М., Швидкий
Е. А., Зайцев В. В., Мандрик О. М.; заявник
і патентотримач Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу. –
№ u201114580; заявл. 08.12.11; опубл. 27.02.12
// Промислова власність. – 2012. – Бюл. № 4.
5 CNG Offshore [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://cng.intari.com/.
6 Перспективные суда и технические средства
для нефтегазовой отрасли [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://www.vympel.ru/ru/publikaczii/10-publikaczii/
110-perspektivnye-suda-i-texnicheskie-sredstva-dlyaneftegazovoj-otrasli
7 Крижанівський Є. І. Концепція альтернативного
постачання природного газу до України
[Текст] / Є. І. Крижанівський, Вал. В. Зайцев
// Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.
– 2010. – № 4 (37). – С. 5–13.
8 Бруяка В. А. Инженерный анализ в Ansys
Workbench: учебное пособие / В. А. Бруяка,
В. Г. Фокин, Е. А. Солдусова, Н. А. Глазунова,
И. Е. Адеянов. – Самара: Самар. гос. техн.ун-т,
2010. – 271 с.
9 Крижанівський Є. І. Техніко-економічні
аспекти транспортування природного газу із
морських родовищ [Текст] / Є.І. Крижанівський,
О.Г. Дзьоба, А.П. Джус, Ю.В. Міронов // Науковий
вісник ІФНТУНГ. – 2013. – № 2(35). –
С. 7-15.
10 Савицкий М. М. Определение параметров
облегченных стальных баллонов для грузовой
системы CNG-газовозов [Текст] /
М. М. Савицкий, А. М. Савицкий, В. А. Супруненко,
Вал. В. Зайцев, В. В. Зайцев // Електронне
видання Вісник НУК, зб. наук. праць –
Миколаїв: НУК, 2013. – № 1. С. 4-14.
11 Івасів В.М. Оцінка впливу параметрів
двочастотного процесу навантажування на довговічність
деталей машин [Текст] / В. М. Івасів,
В. І. Артим, П. В. Пушкар // Вібрації в техніці
та технологіях. – 2004. – № 5 (37). – С. 113-116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-04

Як цитувати

Артим, В. І., Джус, А. П., & Михайлюк, В. В. (2014). Дослідження напружено-деформованого стану відповідальних елементів системи транспортування стиснутого природного газу (CNG). Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(52), 33–40. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/531

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>