Реєстрація спонтанної електромагнітної емісії Землі в акваторії Чорного моря

Автор(и)

  • І. Г. Захаров ТОВ «Південь-нафтогазгеологія»; м. Київ, вул. Раскової, 23, к. 729, тел. +38 (044) 3903269
  • Д. А. Яцюта ДП «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України»; Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м.Вишневе, вул. Київська 8, тел. +38 (044) 3917401

Ключові слова:

літосфера, корисні копалини, газогідрати, інтерпретація.

Анотація

Автори статті вважають, що основними вихідними принципами, на яких має будуватися теорія спонтанної
електромагнітної емісії літосфери є нерівноважність, нелінійність, нестійкість структури середовища.
Автори показують, що СЕМЕЗ слід розглядати як частину складного нелінійного явища – акустосейсмоелектромагнітного
шуму літосфери, що має дифузійну природу і утворюється при просочуванні
флюїдів через твердотільну компоненту земних надр. Однією із незвичайних властивостей СЕМЕЗ є можливість
його проходження через добре провідну товщу морської води, що, згідно класичним уявленням, для
даного діапазону частот представляється неможливим.
Автори підкреслюють важливість подальшого дослідження та накопичення даних про СЕМЕЗ на акваторіях,
оскільки вони дають інформацію для вирішення ряду практичних завдань з вивчення будови земної
кори на акваторіях, пошуку корисних копалин, у тому числі, можливо, скупчень газогідратів.
У статті описуються експериментальні спостереження, які проводилися на 6 профілях (2 субмеридіональних
і 4 субширотних) в північно-західній частині Чорного моря. Детально розглядаються особливості
випромінювання СЕМЕЗ з невеликих глибин, на яких утворюються скупчення газогідратів.
Автори статті приходять до висновку, що, незважаючи на значні перешкоди, вихідні дані та результати
інтерпретації, отримані в ході експериментальних спостережень, вказують на присутність у зареєстрованому
сигналі інформації про будову земних надр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Левшенко В.Т. Сверхнизкочастотные электромагнитные сигналы литосферного происхождения: Автореф. дисс. … д-ра физ.-мат. наук. – Москва: ОНФЗ РАН, 1995. – 36 с.
2 Богданов Ю.А. Спонтанная электромагнитная эмиссия литосферы: состояние проблемы и математические модели / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович, В.Н. Шуман / Геофизический журнал. – 2009. – Т. 31, № 4. – С. 20-33.
3 Аппаратурно-методическое обеспечение метода анализа спонтанной электромагнитной эмиссии Земли / Ю.А. Богданов, Н.В. Бондаренко, И.Г. Захаров, Н.П. Лойко, В.В. Лукин, А.М. Черняков, О.Р. Чертов / Геофизический журнал. – 2009. – Т. 31, № 4. – С. 34-43.
4 Шуман В.Н. Электродинамика геосреды и методы геоэлектрики / В.Н. Шуман / Геофизический журнал. – 2010. – Т. 32, № 2. – С. 28- 42.
5 Шуман В.Н. Концепция динамически неустойчивой геосреды и сейсмоэлектромагнитный шум литосферы / В.Н. Шуман / Геофизический журнал. – 2010. – Т. 32, № 6. – С. 101- 118.
6 Спонтанное электромагнитное излучение на акваториях: новый эксперимент и приложения / В.Н. Шуман, В.П. Коболев, Ю.А. Богданов, И.Г. Захаров, Д.А. Яцюта / Геофизический журнал. – 2011. – Т. 33, № 4. – С. 33-49.
7 Шуман В.Н. Электродинамика фрактальных сред, переходное фрактальное рассеяние и электромагнитный шум литосферы / В.Н. Шуман / Геофизический журнал. – 2012. – Т. 34, № 1. – С. 3-13.
8 Модель глубинного строения Донецкого складчатого сооружения и прилегающих структур по данным региональных геофизических наблюдений / В.И. Старостенко, А.Е. Лукин, В.П. Коболев и др. / Геофизический журнал. – 2009. – Т. 31, № 4. – С. 44-68.
9 Шуман В.Н. Геосреда и сейсмический процесс: проблемы управления / В.Н. Шуман / Геофизический журнал. – 2011. – Т. 33, № 2. – С. 16-27.
10 Конторович В.М. Преобразование звуковых и электромагнитных волн на границе проводника в магнитном поле / В.М. Конторович, А.М. Глуцюк // Журнал эксперимент. и теоретич. физики. – 1961. – Т. 41, вып. 4(10). – С. 1195-1204.
11 Кравченко В.Я. Электромагнитное возбуждение звука в металлической пластине / В.Я. Кравченко // Журнал эксперимент. и теоретич. физики. – 1968. – Т. 54, вып. 5. – С. 1494- 1509.
12 Васильев А.Н. Электромагнитное возбуждение звука в металлах / А.Н. Васильев, Ю.П. Гайдуков // Успехи физических наук. – 1983. – Т. 141, вып. 3. – С. 431-467.
13 Каганов М.И. Электромагнитно-акустическое преобразование — результат действия поверхностной силы / М.И. Каганов, А.Н. Васильев // Успехи физических наук. – 1993. – Т. 163, № 10. – С. 67-80.
14 Ершов С., Михайловская И., Новик О. Сейсмо-электромагнитные сигналы над Океаном: от верхней мантии до ионосферы (физика, математическая модель, численное исследование) http://www.iki.ru/galeev/abs.-rus/a021003
15 Конторович В.М. О магнитогидродинамических эффектах в океане / В.М. Конторович // Доклады АН СССР. – 1961. – Т. 137, № 3. – С. 576-579.
16 Нафтоперспективні об’єкти України. Наукові і практичні основи пошуків вуглеводнів у північно-західному шельфі Чорного моря. Гожик П.Ф., Чебаненко І.І., Євдощук М.І., та ін. – Київ-Львів, 2007. – 232 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-04

Як цитувати

Захаров, І. Г., & Яцюта, Д. А. (2014). Реєстрація спонтанної електромагнітної емісії Землі в акваторії Чорного моря. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(52), 56–62. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/534

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ