Cинтез фонових геофізичних кривих для дослідження зміни геофізичних параметрів пластів-колекторів в часі

Автор(и)

  • І. О. Федак ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. А. Старостін ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. М. Коваль ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. П. Доскіч ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

геофізика, каротажні криві, фоновий замір, інтерпретація, почасові заміри, синтез кривих, інтерполяція.

Анотація

Одним із ефективних способів вирішення геологічних задач є свердловинні дослідження зміни геофізичних
параметрів пластів-колекторів в часі. Для проведення такої інтерпретації необхідно мати в наявності
як нові дослідження, так і дослідження проведені у свердловині на початкових етапах розроблення родовища.
У згаданий період вся геолого-геофізична інформація оформлялась на паперових носіях і зберігалась у
спеціальних архівах. Період зберігання таких матеріалів становить десятки років, що погано впливає на
якість самих носіїв. Окрім цього, в силу періодичного їх використання та різноманітних форсмажорних
обставин, частина матеріалів частково або повністю втрачається. Втрачається не просто папір, а цінна
інформація, повторне отримання якої дуже ускладнене або взагалі неможливе. В роботі дається теоретичне
обґрунтування можливості синтезу або часткового відновлення втрачених геофізичних кривих з допустимою
точністю на основі статистичного оброблення збережених геолого-геофізичних матеріалів з використанням
комп’ютерних технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Прокопив В.И. Об использовании фильтрационных потенциалов самопроизвольной поляризации при определении характера насыщения сложно построенных терригенных коллекторов // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений: Львов: Изд.-во Львовского унив.”Вища школа”. – 1990. – № 27. – С. 34-39.
2 Орлинский Б. М. Вопросы интенсификации разработки и увеличения нефтеотдачи нефтяных месторождений Татарии / Б.М. Орлинский, Р. Х. Муслимов, В. Ф. Базив. – Казань : Таткнигоиздат, 1972. – 361 с.
3 Старостін В.А. Перспективи радонового індикаторного методу у визначенні обводнених інтервалів продуктивних пластів, насичених в’язкою нафтою (на прикладі Семенівського нафтового родовища) / В.А. Старостін, І.О. Федак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 2 (19). – С.15 −19.
4 Султанов С.А. Практическое применение радиометрии скважин для определения водонефтяного контакта / С.А. Султанов // Нефтяник. – 1956. – №4. – С.29 − 30.
5 Султанов С.А. Применение радиометрии скважин для контроля за процессом разработки / С.А. Султанов // Опыт разработки нефтяных месторождений: мат-лы Куйбышевского тех. совета Мин-ва нефт. пром-ти. − М.: Гостоптехиздат, 1956. − С.34 − 42.
6 Хуснуллин М.Х. Способ разделения нефтеносных и обводненных от закачки пластов. Авт. свид. №201556. / М.Х. Хуснуллин // Изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. – 1967. – №18. – С.21 − 30.
7 Дворкин В.И. Использование радиогеохимического эффекта в очаге нагнетания для оценки заводненной толщины пласта / В.И. Дворкин // НТВ Каротажник. – 2001. – №85. – С. 45-54
8 Дудаев С.М. Возможности использования радиогеохимических эффектов на поздней стадии разработки многопластового нефтяного месторождения Узень / С.М. Дудаев, В.Г. Наумов, Ж.Е. Тулесинов // НТВ Каротажник. – 2003. – №109. – С. 124-137
9 Ипатов А.И. Опыт изучения радиогеохимических эффектов в пластах для контроля “поршневого” вытеснения нефти водой / А.И. Ипатов, И.В. Хромецкая // НТВ Каротажник. – 2007. – №4(157). – С. 31-48
10 Хуснуллин М.Х. Радиогеохимический метод изучения движения пластовых вод при разработке нефтяных месторождений : дисс. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. / М.Х. Хуснуллин − М. : Недра, 1989. – 190 с.
11 Резванов Р.А. Радиоактивные и другие неэлектрические методы исследования скважин: учебник для вузов. / Р. А. Резванов. – М.: Недра. 1982. – 368 с.
12 Дьяконова Т.Ф. Применение ЭВМ при интерпретации данных геофизических исследований скважин. / Дьяконова Т. Ф. – М. : Недра, 1991. – 215с.
13 Мейер В.А. Геофизические исследования скважин: учебное пособие. – Л.: Изд-во Ленинград. Ун-та, 1981. – 329 с.
14 Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ: практическое руководство. / Т. Шуп; пер. з англ. – М.: Мир, 1982. – 238 с.
15 Геологическое строение и подсчет запасов Коржевского нефтегазоконденсатного месторождения. / Отчет по теме 7/88-89. – Чернигов: ПГО «Черниговнефтегазгеология»,1989. – 246 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-04

Як цитувати

Федак, І. О., Старостін, В. А., Коваль, Я. М., & Доскіч, А. П. (2014). Cинтез фонових геофізичних кривих для дослідження зміни геофізичних параметрів пластів-колекторів в часі. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(52), 63–71. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/535

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають