Дослідження впливу між стінкою свердловини і компоновкою низу бурильної колони на реалізацію профілю похило-скерованих свердловин

Автор(и)

  • А. Р. Юрич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42480
  • В. М. Івасів ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42480
  • А. І. Різничук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42480
  • Ю. В. Буй ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42480

Ключові слова:

буріння, компоновка низу бурильної колони.

Анотація

Відображено результати досліджень впливу радіальних зазорів між стінкою свердловини і елементами КНБК на реалізацію профілю похило-скерованих свердловин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Використання горизонтальних свердловин для розробки родовищ з важковидобувними запасами вуглеводнів: збірник наукових праць науково-практичної конференції [«Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України – 2003»], (Івано-Франківськ, 18-21 листопада 2003р.) – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2003.– 303 с.
2 Збільшення обсягів похило-спрямованого та горизонтального буріння – значний резерв підвищення ефективності видобування вуглеводнів та ступеня їх вилучення: збірник наукових праць науково-практичної конференції [«Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України – 2003»], (Івано-Франківськ, 18-21 листопада 2003 р.). – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2003.– 303 с.
3 Вудс Г. Искривление скважин при бурении / Г. Вудс, А. Лубинский. – Москва: Гостоптехиздат, 1960. – 161 с.
4 Работа бурильной колонны в скважине /Б.З. Султанов, Е.И. Ишемгужин, М.Х. Шаммасов, В.Н.Сорокин. – М.: Недра, 1973. – 217 с.
5 Чудик І.І. Вдосконалення методики проектування неорієнтованих компоновок низу бурильної колони: автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.15.10 «Буріння свердловин» / Чудик Ігор Іванович; Івано-Франків. нац. тех. ун-т. нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.
6 Янтурин Р.А. Совершенствование методов расчетов параметров компоновок низа бурильной колонны и их элементов для безориентированного бурения: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. техн. наук 05.02.13 «Машины, агрегаты и процессы» (нефтегазовая отрасль)/ Янтурин Руслан Альфредович; Уфимский государственный нефтяной технический университет. – Уфа, 2005. – 20 с.
7 Белов В. П. Образование каверн при бурении скважин / В. П. Белов. – М.: Недра, 1970. – 150 с.
8 Пейсиков Ю. В. Кавернообразование при бурении скважин // Геология нефти и газа / Юрий Пейсиков. – 1992. – № 6. – С. 25 – 30.
9 Чудик І.І. Врахування каверно- і жолобоутворень при проектуванні неорієнтованих КНБК / І. І.Чудик, А. Р. Юрич, А. А. Козлов // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – № 2 (23). – С. 45 – 50.
10 Юрич А. Математичне моделювання положення безопорних компоновок низу бурильної колони (КНБК) в похило-скерованому стовбурі свердловини / Андрій Юрич // Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2008. – №1(26). – С.40-43
11 Моделювання компоновок низу бурильної колони з опорно-центруючими елементами (ОЦЕ) в похило-скерованому стовбурі свердловини/ А.Р. Юрич, І.І. Чудик, В.В. Гриців [та ін.] //Розвідка та розробка нафтових та газових родовищ. – 2008. – №2(27). –С.51-55.\\С. 114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-01-20

Як цитувати

Юрич, А. Р., Івасів, В. М., Різничук, А. І., & Буй, Ю. В. (2010). Дослідження впливу між стінкою свердловини і компоновкою низу бурильної колони на реалізацію профілю похило-скерованих свердловин. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(35), 45–49. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/541

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають