Поділ порід-колекторів на групи за даними комплексу петрофізичних і геофізичних вимірювань

Автор(и)

  • О. А. Гаранін ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

класифікація порід-колекторів, відносний електричний опір, параметр насичення, петрофізичні параметри, термобаричні умови.

Анотація

Розглянуто результати аналізу та узагальнення даних експериментальних досліджень петрофізичних та геофізичних параметрів на керні відібраного з продуктивних візейських відкладів Перекопівського нафтогазоконденсатного родовища Дніпровсько-Донецької западини. Встановлено, що спостереження за поведінкою електричних параметрів зразків порід-колекторів у мінливих термобаричних умовах у комплексі з
невеликою кількістю петрофізичних характеристик цих порід, дозволяють розділити їх на групи, які відрізняються за адсорбційними, фільтраційно-ємнісними та геофізичними параметрами, що реєструють при геофізичних дослідженнях свердловин.
За результатами експериментальних досліджень доведено, що особливо чутливими електричними параметрами порід-колекторів до мінливих термобаричних умов є відносний електричний опір (параметр  пористості) та коефіцієнт збільшення електричного опору (параметр насичення). В статті показано, що пласти-колектори другої виділеної групи є складно побудованими та характеризуються мінливими геофізичними
параметрами, що не дозволяє однозначно виділяти їх серед вміщуючих гірських порід за даними геофізичних
методів дослідження свердловин 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Свихнушин Н. М. Использование петрофизических связей при классификации поровых коллекторов нефти и газа / Н. М. Свихнушин // Тр. МИНХ и ГП. – М.: Недра, 1975. – Вып. 115. – С. 213-232.
2 Ханин А. А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение / А. А. Ханин. – М.: Недра, 1969. – 365 с.
3 Черников О. А. Классификация песчаноалевритовых коллекторов по совокупности ихлитологических особенностей / О. А. Черников, А. Н. Куренков // Изучение коллекторов нефти и газа, залегающих на больших глубинах //Тр.МИНХ и ГП. – М.: Недра, 1977. – Вып. 124. – С. 83-86.
4 Эйдман И. Э. Видовой метод статистических оценок петрофизических свойств нефтегазоносных коллекторов / И. Э. Эйдман // Петрофизика
коллекторов нефти и газа / Тр. МИНХ и ГП. – М.: Недра, 1975. – Вып. 115. – С. 238-244.
5 А. с. 1298367 СССР, МКл Е 21 В 49/00 (СССР) Устройство для исследования нефтегазоводонасыщенных кернов / А. А. Гаранин. – № 3929206/22-03; заявл. 04.06.85; опубл. 23.03.87. Бюл. № 11.
6 Губанов Ю. С. Комплексные исследования петрофизических свойств коллекторов с целью повышения эффективности геологоразведочных работ: автореф. дис. на соискание степени канд. геол.-минерал, наук: спец. 04.00.17 "Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений" / Ю. С. Губанов. – Ивано-Франковск, 1982. – 17 с.
7 Индутный В. Ф. Закономерности изменения петрофизических свойств девонских образований Днепровско-Донецкого рифта на больших глубинах / В. Ф. Индутный - Киев: Наукова Думка, 1980. - 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-08

Як цитувати

Гаранін, О. А. (2014). Поділ порід-колекторів на групи за даними комплексу петрофізичних і геофізичних вимірювань. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(53), 113–117. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/582

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ