Експериментальне встановлення оптимального часу термостатування проб під час реологічних досліджень високов'язких нафт

Автор(и)

  • Л. Д. Пилипів ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

термостатування, високов'язка нафта, реологічна модель, границя плинності.

Анотація

Проведено комплекс порівняльних досліджень реологічних властивостей високов'язкої долинської нафти
з метою встановлення оптимального часу термостатування проб на етапі реологічних досліджень неньютонівських
рідин, при збільшенні якого реологічні властивості нафт змінюються незначною мірою або
не змінюються зовсім. Подано характеристику основних реологічних моделей нафт різних типів. Встановлено,
що в робочому діапазоні досліджень (від 5 °С до 25 °С) реологічні моделі долинської нафти найбільш
адекватно описуються законом Балклі-Гершеля для нелінійних в’язкопластичних рідин. В якості критерію
оцінювання впливу часу термостатування на реологічні властивості нафти прийнято відхилення границі
плинності нафти певного експерименту від границі плинності за найтривалішого експерименту, тобто 720
хв. Прийнято, що оптимальним часом термостатування вважається найменша тривалість витримування
лабораторних проб, за якої відхилення границі плинності від показників найтривалішого експерименту не
перевищує 5 % для певної температури досліджень. Доведено, що при температурах термостатування 5
°С і 10 °С оптимальний час витримування проб становить 360 хв., при температурі термостатування 15
°С – 120 хв., при температурі термостатування 20 °С і 25 °С – 60 хв.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Уилкинсон У. Неньютоновские жидкости
/ У. Уилкинсон. – М: Мир, 1964. –216 с.
2 Рейнер М. Реология / М. Рейнер; под ред.
Григолюка Є.И. – М: Наука, 1965. – 223 с.
3 Овчинников П.Ф. Реология тиксотропных
систем / П.Ф. Овчинников, Н.Н. Круглицкий,
Н.В. Михайлов. – Киев: Наукова думка,
1972. – 120 с.
4 Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и
газа / Л.Г. Лойцянский. – М.: Наука ,1970. –904 с.
5 Федоров О.Є. Основи реології: [навчальний
посібник для вищих навчальних технічнихзакладів] / О.Є. Федоров, М.Є. Сімків. – ІваноФранківськ:
Факел, 2009. – 89 с.
6 Губин В.Е. Трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов / В.Е. Губин. – М.:
Недра, 1982. – 296 с.
7 Usui Hiromoto. Rheological studies on the
pipeline transportation of coal slurries and oil /
Hiromoto Usui // Journal of Rheology. – 1993. –
37, 565.
8 Reiner M. Rheology. Handbuch der Physik /
M. Reiner. – Berlin-Guttingen-Heidelberg:
Springer-Verlag, 1958. – 223 с.
9 Белкин И.М. Ротационные приборы.
Измерения вязкости и физико-механических
характеристик материалов / И.М.Белкин,
Г.В. Виноградов, А.И. Леонов. – М.: Машиностроение,
1968. – 272 с.
10 Скрипников Ю.В. Экспериментальные
исследования реологических свойств нефтяных
смесей / Ю.В. Скрипников, Р.А. Кальметьева //
Транспорт высоковязких нефтей и нефтепродуктов
по трубопроводам. – Уфа: тр. НИИтранснефти.
– 1970. – Вып. УП. – C. 122-131.
11 Болонний В.Т. Дослідження реологічних
властивостей нафти долинського родовища
/ В.Т. Болонний, М.Д. Середюк // Розвідка та
розробка нафтових і газових родовищ. – 2004. –
№ 4(13). – С. 34-40.
12 Пилипів Л.Д. Дослідження реологічних
властивостей сумішей долинської нафти і
нафти сорту URALS / Л.Д. Пилипів, М.Д.Середюк
// Розвідка та розробка нафтових і газових
родовищ. – 2006. – № 2(19). – С. 48-53.
13 Пилипів Л.Д. Експериментальні дослідження
реологічних характеристик долинської
нафти з додаванням депресатора / Л.Д. Пилипів,
М.Д.Середюк // Розвідка та розробка нафтових
і газових родовищ. – 2006. – № 3(20). –
С. 66-72.
14 Возняк М.П. Реологічні властивості
нафт Прикарпаття / М.П. Возняк, Л.В. Возняк,
М.П. Муж, Л.Т. Гораль // Розвідка і розробка
нафтових і газових родовищ. – 2001. –
№ 38(том 5). – С. 136-143.
15 Prediction the Viscosity of Hydrocarbon.
Liguid Phases From Their Composition. Journal of
Petroleum Technology. Vol. XXYIII. - 1976. Febr.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-11-08

Як цитувати

Пилипів, Л. Д. (2014). Експериментальне встановлення оптимального часу термостатування проб під час реологічних досліджень високов’язких нафт. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(53), 124–134. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/584

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ