Метод синтезу емпіричних моделей на засадах генетичних алгоритмів

Автор(и)

  • М. І. Горбійчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. І. Когутяк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. Б. Василенко Науково-дослідний і проектний інститут ВАТ «Укрнафта», 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Північний бульвар, 2, тел. (0342) 776140
  • І. В. Щупак ДП «Укрметртестстандарт», 03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, тел. (044) 1265389

Ключові слова:

емпірична модель, генетичний алгоритм, критерій селекції, індуктивний метод самоорганізації, функція пристосування, модель оптимальної складності

Анотація

Розроблено метод синтезу емпіричних моделей, які подані у вигляді поліноміальної регресії, на засадах генетичних алгоритмів. Даний метод, на відміну від комбінаторного методу, значно скорочує кількість обчислювальних операцій, що відкриває можливості для синтезу складних моделей технологічних процесів. Такі моделі можуть бути використані у задачах оптимізації та діагностування технічних систем. Ефективність розробленого методу перевірена на прикладі синтезу емпіричних моделей процесу компримування природного газу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Вержбицкий В.М. Основы численных методов: учебник для вузов / В.М.Вержбиц-кий. – М.: Высшая школа, 2002. – 840 с.
2 Ермаков С.М. Математическая теория оптимального эксперимента: учебное пособие / С.М.Ермаков, А.А.Жиглявский. – М.: Наука, 1987. – 320 с.
3 Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных систем / А.Г.Ивахненко. – К.: Наукова думка, 1981. – 296 с.
4 Ивахненко А.Г. Справочник по типо-вым программам моделирования / А.Г.Ивах-ненко, Ю.В.Коппа, В.С.Степашко и др.; под ред. А.Г.Ивахненко. – К.: Техніка, 1980. – 180 с.

5 Горбійчук М.І. Індуктивний метод по-будови математичних моделей газоперекачувальних агрегатів природного газу / М.І.Горбій-чук, М.І.Когутяк, Я.І.Заячук // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – № 5. – С. 32 – 35.
6 Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский; пер.
с польск. И. Д. Рудинского. – М.: Горячая
линия-Телеком, 2004. – 452 с.
7 Горбійчук М.І. Математичне моделю-вання процесу компримування природного газу / Горбійчук М. І., Когутяк М. І., Ковалів Є. О. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2003. – №3 (8). – С. 21 – 26.
8 Компресорні станції. Контроль тепло-технічних та екологічних характеристик газоперекачувальних агрегатів: СОУ 60.03-30019801-011:2004. – Офіц. вид. – К.: ДК «Укртрансгаз», 2004. – 117 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2009-12-05

Як цитувати

Горбійчук, М. І., Когутяк, М. І., Василенко, О. Б., & Щупак, І. В. (2009). Метод синтезу емпіричних моделей на засадах генетичних алгоритмів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(33), 72–79. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/625

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають