Управління ресурсами корисних копалин на основі рамкової класифікації ООН (національна класифікація запасів і ресурсів корисних копалин України)

Автор(и)

  • Г. І. Рудько Державна комісія України по запасах корисних копалин, 01133, вул. Кутузова 18/7, м. Київ, Україна
  • В. І. Ловинюков Державна комісія України по запасах корисних копалин, 01133, вул. Кутузова 18/7, м. Київ, Україна
  • С. Ф. Литвинюк ДКЗ України
  • О. В. Нецький Державна комісія України по запасах корисних копалин, 01133, вул. Кутузова 18/7, м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9973-2019-4(73)-7-15

Ключові слова:

класифікація, підрахунок запасів, геолого-економічна оцінка, РКООН-2009.

Анотація

Наводиться характеристика Рамкової класифікації запасів і ресурсів викопних енергетичних та міне-ральних корисних копалин Організації Об‘єднаних Націй (РКООН-2009) як універсальної системи оцінки за-пасів/ресурсів родовищ корисних копалин за ринкових умов. РКООН-2009 забезпечує представлення звітно-сті про оцінку запасів/ресурсів для всіх видів сировини, враховує вплив екологічних і соціальних чинників та дозволяє зберегти національні терміни з одночасним забезпеченням їх зіставлення з міжнародними стандартами. Порівняння з Класифікацією України дозволило встановити, що Національна класифікація заснована на тих самих підходах до категоризації запасів/ресурсів, що і РКООН-2009, а усі категорії запа-сів і ресурсів корисних копалин, які використовуються Класифікацією України, мають свої аналоги в РКООН-2009, що не лише дозволяє враховувати потреби держави, а і забезпечує порівнянність статисти-чної звітності про запаси/ресурси на міжнародному рівні. Визначаються напрями розвитку Класифікації України на шляху до подальшої її гармонізації з РКООН-2009 та з іншими класифікаційними системами (CRIRSCO, SPE PRMS). Висвітлено питання розробки, просування і підтримки впровадження глобальної системи, яка може бути використана як інструмент для сталого управління природними ресурсами. Пер-шочергову увагу зосереджено на розробці та розгортанні Системи управління ресурсами Організації Об'єд-наних Націй (СУРООН), заснованої на Рамковій класифікації ресурсів Організації Об'єднаних Націй, що включає принципи, специфікації, керівні вказівки, протоколи застосування (процедури і контрольні перелі-ки) і передову практику, які покликані сприяти стійкому управлінню енергетичними ресурсами, сировинни-ми матеріалами та іншими ресурсами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Rudko G.I., Netskyi O.V., Nazarenko M.V., Khomenko S.A. Nacionalni ta mizhnarodni systemy klasyfikaciyi zapasiv i resursiv korysnyh kopalyn: stan ta perspektyvy garmonizaciyi: monografiya. Kyiv, 2012. 240 p. [in Ukrainian].

Ramochnaja klassifikacija Organizacii Obedinennyh Nacij iskopaemyh jenergetich-eskih i mineral'nyh zapasov i resursov 2009. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/unfc2009/unfc2009_report_r.pdf [in Russian].

Klasyfikatsiia zapasiv i resursiv korysnykh kopalyn derzhavnoho fondu nadr, zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.05.1997 r. No. 432. Kyiv, 1997 [in Ukrainian].

Polozhennia pro poriadok provedennia derzhavnoi ekspertyzy ta otsinky zapasiv korysnykh kopalyn, zatverdzhene postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22.12.1994 r. no. 865. Kyiv, 1994 [in Ukrainian].

Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies., United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Vienna, 1991.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30

Як цитувати

Rudko H. І. ., Lovyniukov V. І., Lytvyniuk, S. F., & Netskyi О. V. . (2019). Управління ресурсами корисних копалин на основі рамкової класифікації ООН (національна класифікація запасів і ресурсів корисних копалин України). Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(73), 7-15. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2019-4(73)-7-15

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ