Літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазо-вих родовищ з використанням штучної нейронної мережі

Автор(и)

  • І. О. Федак ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, Карпатська 15
  • Я. М. Коваль ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, Карпатська 15

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-96-105

Ключові слова:

морфологія геофізичних кривих; штучна нейронна мережа; геологічна модель родовища; колекторські властивості продуктивних пластів; осадові геологічні фації.

Анотація

Якість проєкту розроблення нафтогазового родовища значною мірою залежить від точності прогнозування процесів, які будуть відбуватися у поровому просторі пластів-колекторів під час вилучення вуглеводнів за визначених технологічних умов у експлуатаційних свердловинах. Таке прогнозування можливе за умови наявності геологічної моделі родовища. І чим детальніша модель, тим точніше прогнозування. Увесь об’єм інформації, який використовується для створення геологічної моделі родовища, має дискретний характер, а її детальність визначається кількістю свердловин, які розкрили продуктивні пласти. Характер зміни колекторських властивостей продуктивних пластів за їх простяганням та перпендикулярно до нашарування є одним з найважливіших елементів геологічної моделі. Створення елементів даного типу потребує інформації лабораторних досліджень кернового матеріалу, інтерпретації результатів геофізичних досліджень та методики прогнозування характеру зміни колекторських властивостей у міжсвердловинному просторі. Наявність згаданих елементів дає змогу встановити, у якій обстановці відбувалося нагромадження осадів у межах існуючих свердловин та якому типу фації відповідають геологічні розрізи відкритих продуктивних інтервалів. Літофаціальне зонування площі продуктивного пласта за даною інформацією дає змогу прослідкувати закономірності розповсюдження фацій різного типу, встановити їх взаємне розташування, та, відповідно, прогнозувати характер зміни колекторських властивостей у міжсвердловинному просторі. Відсутність достатньої кількості кернового матеріалу, що є типовою проблемою, суттєво ускладнює можливість ідентифікації фацій. Існує інший спосіб вирішення даної задачі – це ідентифікація фацій за морфологією геофізичних кривих. У наш час така задача вирішується на якісному рівні. У даній роботі запропоновано застосувати кількісну методику ідентифікації фацій з використанням штучної нейронної мережі. Зокрема, морфологія кривих формалізується рядом параметрів, які формують вхідний вектор штучної нейронної мережі. На виході мережі формуються кластери каротажних кривих з подібною морфологією, які аналітичним шляхом відносять до певного виду фацій. На основі отриманої інформації проводять літофаціальне зонування продуктивних горизонтів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Рединг Х. Обстановки осадконакопления. / Х. Рединг – М.: Мир, 1990. – Т. 1.– 352 с.
2. Рединг Х. Обстановки осадконакопления./ Х. Рединг – М.: Мир, 1990. – Т. 2. – 384 с.
3. Изотова Т. С. Седиментологический анализ данных промысловой геофизики. / Т. С. Изотова, С. Б. Денисов, Б. Ю. Вендельштейн ) – М.: Недра, 1993. – 176с.
4. Старостін В. А. Побудова фільтраційної моделі Семенівського нафтового родовища за геофізичною інформацією / В. А. Старостін, Д. Д. Федоришин, І. О. Федак, А. В. Старостін // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2005. – № 3 (16). – С.25 – 29.
5. Федак І. О. Оцінка літофаціальної неоднорідності продуктивних відкладів нафтогазових родовищ за результатами геофізичних досліджень свердловин / І. О. Федак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.2008. №4(29).–С.2833.
6. Федак І. О. Дослідження зміни умов седиментації в процесі формування продуктивних горизонтів нафтогазових родовищ на основі аналізу форми геофізичних кривих / І. О. Федак, В. А. Старостін, Я. М. Коваль, А. О. Сінцова // Науковий вісник ІФНТУНГ – Івано-Франківськ – 2013 – № 1(34) – С. 44-53.
7. Мазур О. А. Підрахунок запасів нафти на Семенівському нафтовому родовищі / О. А. Мазур, Н. П. Королева, Л. В. Бикова // Звіт – Сімферопіль: Тематична експедиція “Кримгеологія” , 1982. – 150с.
8. Новотарський М.А. Штучні нейронні мережі: обчислення / М.А. Новотарський, Б.Б. Нестеренко // Праці Інституту математики НАН України. – Т50. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2004. – 408 с.
9. Муромцев В. С. Методика локального прогноза песчаных тел – литологических ловушек нефти и газа по электрометрическим моделям фаций / В. С. Муромцев // В кн.: Методика прогнозирования литологических и стратиграфических залежей нефти и газа (сборник трудов) – Л.: Недра , 1981. – 19с. (ВНИГРИ).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-31

Як цитувати

Федак, І. О. ., & Коваль Y. М. . (2020). Літофаціальне зонування продуктивних горизонтів нафтогазо-вих родовищ з використанням штучної нейронної мережі. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(74), 96–105. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2020-1(74)-96-105

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають