Буровий розчин для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів

Автор(и)

  • М. І. Оринчак ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. М. Оринчак НАК «Нафтогаз України», 00001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6
  • О. С. Бейзик ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

екструзивний крохмаль, буровий розчин, хлорид калію, гідроксид калію, амілокс, буферна рідина

Анотація

Для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів з низькими пластовими тисками і про-
никністю рекомендується безглинистий крохмально-калієвий буровий розчин. Складовими компонентами
цього розчину є концентрований водний розчин екструзивного крохмалю, хлористий калій, гідроксид калію і
вода. Головною особливістю цього розчину є відсутність глинистої фази, високі інгібуючі властивості, ни-
зька фільтрація, що дає змогу звести до мінімуму кольматацію продуктивного горизонту і одночасно збе-
регти його первинну проникність. Для регулювання і управління процесом деструкції колоїдного розчину
крохмалю у ході випробуваннь продуктивних горизонтів для штучного прискорення деструкції крохмалю,
руйнування кольматаційного екрану і покращення проникності продуктивних горизонтів, запропоновано
застосування амілоксу. Розроблено технологію застосування безглинистого крохмально-калієвого розчину
для вторинного розкриття продуктивних горизонтів та схему обв’язки свердловини за допомогою НКТ.
Розроблено методику розрахунку об’ємів технологічних рідин для якісної перфорації колекторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Грей Дж. Р. Состав и свойства буровых
агентов (промывочных жидкостей) [Текст] :
[пер. с англ. Д.Е. Столярова] / Дж. Р. Грей,
Г.С.Г. Дарли. – М.: Недра, 1985. – 510 с.
2 Патент 42746 Україна, МПК5 С 09 К 8/02.
Безглинистий крохмально-калієвий буровий
розчин / М.І. Оринчак, О.С. Бейзик –
№ 200812657; заявл. 29.10.2008; опубл.
27.07.2009. Бюл. № 14. – 5 с.
3 Бейзик О.С. Буровий розчин для якісного
розкриття продуктивних горизонтів / О.С. Бей-
зик, М.І. Оринчак // Розвідка і розробка нафто-
вих і газових родовищ. – 2009. – №1(30). –
С. 88-92.
4 Крылов В.И. Особенности технологии
промывки горизонтальных скважин [Текст] /
В.И. Крылов, В.В. Крецул // Нефтяное хозяйс-
тво. – 2001. – №6–41. – С.36-40.
5 Крылов В.И. Особенности технологии
промывки горизонтальных скважин [Текст] /
В.И. Крылов, В.В. Крецул // Нефтяное хозяй-
ство. – 2001. – №7–42. – С.20-24.
6 Бейзик О.С. Регулювання термінів де-
струкції екструзивного крохмалю / О.С. Бейзик,
М.І. Оринчак // Розвідка і розробка нафтових і
газових родовищ. – 2010. – № 1 (34). – С. 149-
154.
7 Освоение скважин: справочное пособие;
под ред. Р.С. Яремийчука. – М.: ООО "Недра-
Бизнеспентр", 1999. – 473 с.
8 Басарыгин Ю.М. Технологические осно-
вы освоения и глушения нефтяных и газовых
скважин / Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников,
А.И. Булатов, Ю.М. Проселков – М.: ООО
«Недра-Бизнесцентр», 2011. – 543 с.
9 Оринчак М.І. Аналітичний спосіб визна-
чення кількості кальцинованої соди для оса-
дження іонів кальцію / М.І. Оринчак, О.С. Бей-
зик // Нафтова і газова промисловість. – 2009. –
№ 3. – С. 14-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-28

Як цитувати

Оринчак, М. І., Оринчак, М. М., & Бейзик, О. С. (2012). Буровий розчин для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 25–32. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/79

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>