Автоматизована установка для нанесення ізоляційного покриття на трубопровід

Автор(и)

  • Т. П. Венгринюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

ізоляційне покриття, трубопровід, автоматичне керування, працездатність трубопроводу.

Анотація

Cуть винаходу полягає у вдосконаленні автоматизованого пристрою для намотування полімерно-
композитного бандажу на трубу шляхом введення нових конструктивних вузлів, що дасть змогу викорис-
товувати установку без зупинки технологічного процесу перекачування продукту через трубопровід, вста-
новлювати установку без демонтажу і розрізання труб, змінювати технологію нанесення багатокомпоне-
нтного покриття в залежності від умов нанесення і ступеня дефектності поверхні труб, вдосконалити
вузол автоматичного керування і виключити шкідливий вплив завад технічних параметрів установки на
процес нанесення ізоляційної стрічки, поліпшити рівномірність нанесення технологічних розчинів. Це до-
зволить досягти високої якості покриття, а, отже, підвищити термін експлуатації трубопроводів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Мартинюк Т.А. Машини для споруджен-
ня трубопроводів: навч. посібник / Т. А. Мар-
тинюк, О. Б. Чернова. – Івано-Франківськ: вид-
во Івано-франківського національного техніч-
ного університету нафти і газу, 2003. – 349 с.
2 Трубопроводи сталеві магістральні. Зага-
льні вимоги до захисту від корозії : ДСТУ 4219-
2003 [ чинний від 2003-00-00]. – К. : Держстан-
дарт України, 2003. – 00 с.
3 Патент України 92 557, МПК F16L
S8/00, B65H 23/18. Автоматизований пристрій
для намотування полімерно-композитного бан-
дажа на трубу / Т. П. Венгринюк, Б. В. Копей,
В. Б. Копей; заявник і патентовласник Івано-
Франківський національний технічний універ-
ситет нафти і газу. – Заявл. 22.06.2009; опубл.
10.11.2010, Бюл. № 21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-29

Як цитувати

Венгринюк, Т. П. (2012). Автоматизована установка для нанесення ізоляційного покриття на трубопровід. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 38–45. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/81

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають