Встановлення кореляційних емпіричних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструменту та механічною швидкістю буріння нафтових та газових свердловин

Автор(и)

  • Р. Б. Щербій ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. М. Мойсишин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. М. Лисканич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

буровий стенд, коефіцієнт демпфування, класичний експеримент, параметри процесу буріння, вибірки, механічна швидкість буріння, статистичні характеристики, параметричні гіпотези, кореля- ційна емпірична залежність.

Анотація

Для встановлення кореляційних емпіричних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного
інструменту та механічною швидкістю буріння на буровому стенді ІФНТУНГ була проведена одна серія
досліджень за класичним планом. Постійні чинники досліджень: параметри процесу буріння, осьове ста-
тичне навантаження і частота обертання долота, жорсткість бурового інструменту, тип і діаметр
долота, витрата промивальної рідини.
Буріння велось у блоках пісковика воротищенської світи, які складені із двох пропластків твердістю
1440 МПа та 2050 МПа. Змінним фактором був коефіцієнт демпфування бурового інструменту, який
встановлювався на шести рівнях: 0.1, 40, 50, 70, 80, 90 кН·с/м. Для зміни коефіцієнта демпфування в інтер-
валі 40…90 кН·с/м, бурильного інструменту були використані серійні вертикальні гідравлічні поглиначі ко-
ливань КВЗ-ЛИИЖТ, до конструкції яких були внесені деякі зміни. За принципом роботи поглиначі є рідин-
ною пружиною, оснащеною демпфером у вигляді дроселя двосторонньої дії. Методика зміни коефіцієнта
демпфування в інтервалі 40…90 кН×с¤м базується на основних теоретичних положеннях проектування гід-
равлічних пружин. Результатом використання теоретичних викладок є використання поглиначів КВЗ-
ЛИИЖТ із різною кількістю клапанних дросельних отворів. Для порівняння статистичних характеристик
двох вибірок із значеннями механічної швидкості буріння VX.i i VY.i, одержаних для різних рівнів коефіцієнта
демпфування, був застосований метод „Статистична перевірка параметричних гіпотез”. За результата-
ми досліджень встановлено, що із збільшенням коефіцієнта демпфування, механічна швидкість буріння
зменшується. Імовірність існування емпіричних кореляційних залежностей VМЕХ = f (b ) для двох пропла-
стків блоків пісковика воротищенської світи знаходиться у межах 0,9…0,98. Існування емпіричної кореля-
ційної залежності підтверджено для інтервалу значень коефіцієнта демпфування 40…90 кН·с/м, навіть у
випадку виконання нульової гіпотези про рівність середніх значень вибірок механічної швидкості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Гмурман В.Е. Руководство к решению
задач по теории вероятностей и математичес-
кой статистике [Текст] / В.Е.Гмурман – М.:
Высш. школа,1979. – 400с.
2 Игнатов В.И. Организация и проведение
эксперимента в бурении [Текст] / В.И.Игнатов.
– М.: Недра, 1978. – 94с.
3 Герасимович А.И., Математическая ста-
тистика [Текст] / А.И.Герасимович, Я.И.Мат-
веева. – Мн.: Высш. школа, 1978. – 200 с.
4 Повышение стойкости опор шарошечных
долот при бурении глубоких скважин [Текст] /
А.И.Ямалтдинов, М.Р.Мавлютов, А.И.Спивак,
Г.В.Конесев. – М.: ВНИИОЭНГ, 1986. – 35с.
5 Амортизаторы для бурения скважин
[Текст] / В.И.Назаров. – М.: ВНИИОЭНГ, 1985.
– № 5. – С.1-3. – Сер. Бурение.
6 Буровий стенд для дослідження процесу
руйнування гірських порід і динаміки буриль-
ного інструменту [Текст] / Б.Д.Борисевич,
В.М.Мойсишин, Р.Б.Щербій [та ін.] // Розвідка
та розробка нафтових та газових родовищ. –
2009. – № 3(32). – С.23-29.
7 Пристрої зміни динаміки буріння на бу-
ровому стенді ІФНТУНГ [Текст] / Б.Д.Бори-
севич, В.М.Мойсишин, Р.Б.Щербій [та ін.] //
Розвідка та розробка нафтових та газових родо-
вищ. – 2009. – 4(33). – С.18-23.
8 Применение забойных виброгасителей
при бурении нефтяных и газовых скважин в
США [Текст] // Нефтяная и газовая промыш-
ленность. – 1974. – № 3. – С.50-52.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-26

Як цитувати

Щербій, Р. Б., Мойсишин, В. М., & Лисканич, О. М. (2012). Встановлення кореляційних емпіричних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструменту та механічною швидкістю буріння нафтових та газових свердловин. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 79–88. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/85

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>