Моделювання об'єкта управління на основі квазістаціонарних логіко-статистичних та кластерних інформаційних моделей в передаварійних та аварійних ситуаціях

Автор(и)

  • Н. Г. Ширмовська ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. М. Николайчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Г. Я. Ширмовський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Г. І. Левицька ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. Ю. Левицький ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

продукційна модель, характеристичний функціонал, фазова характеристика, багатока- нальні об’єкти.

Анотація

Викладено систематизацію характеристик об’єктів низових рівнів розподілених комп’ютерних сис-
тем, що дає змогу визначити перспективність використання кореляційно-спектральних характеристик,
кластерних та логіко-статистичних інформаційних моделей для розробки методів діагностування квазі-
стаціонарних об’єктів. Названі математичні основи відображають інтегровані характеристики квазі-
стаціонарних об’єктів і можуть бути ефективно використані для прогнозування, передбачення та вияв-
лення передаварійних та аварійних станів технологічних об’єктів управління. Розроблено метод діагносту-
вання станів технологічних об’єктів на основі запропонованої багатовимірної квазістаціонарної логіко-
статистичної та кластерної інформаційних моделей з врахуванням технологічних та інформаційних ста-
нів, що дозволив формалізувати складні процеси виявлення та попередження аварійних станів об’єкта.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Николайчук Я.М. Теорія джерел інфор-
мації: монографія / Я.М. Николайчук. – Терно-
піль: ТНЕУ, Економічна думка, 2008. – 396 с.
2 Олдендерфер М. С. Кластерный анализ.
Факторный, дискриминантный и кластерный
анализ: пер. с англ. под ред. И. С. Енюкова. /
М. С. Олдендерфер, Р. К. Блэшфилд. – М.:
Финансы и статистика, 1989. – 215с.
3 Пітух І.Р. Системні характеристики фор-
мальних об’єктів моделей руху даних в
комп’ютерних мережах / І.Р.Пітух: – 3 International
conference on optoelectronic information
technologies “PHOTONICS-ODS 2005”, Ukraine,
Vinnytsia, VNTU, 2005. – p. 60-61.
4 Харрисон У. Теория твердого тела /
У. Харрисон . – М.: Мир, 1972. – 616 c.
5 Ширмовська Н.Г. Діагностування аварій-
них та передаварійних станів об’єктів на основі
інформаційних моделей джерел інформації
// Тези міжгалузевої проблемно-наук. конф.
"Інформаційні проблеми комп’ютерних систем,
юриспруденції, економіки та моделювання". –
Бучач, 2009. – 126 с.
6 Shirmovska N.G. Diagnosing of accident
rate of the technological states of objects on the
base of cross-correlation models of information
sources // Proceedings of the 4-th International
Conference ACSN – 2009 ”Advanced Computer
Systems and Networks: Design and Application”,-
Lviv, 2009.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-01-27

Як цитувати

Ширмовська, Н. Г., Николайчук, Я. М., Ширмовський, Г. Я., Левицька, Г. І., & Левицький, А. Ю. (2012). Моделювання об’єкта управління на основі квазістаціонарних логіко-статистичних та кластерних інформаційних моделей в передаварійних та аварійних ситуаціях. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 109–115. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/87

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають