Математичне моделювання роботи насосної установки на трубопровід

Автор(и)

  • П. Р. Гімер ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. П. Муж ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

характеристика трубопроводу, характеристика насоса, робоча точка, відцентровий на- сос, методи регулювання

Анотація

Описано методику розрахунку режиму роботи насосної установки, створеної на базі відцентрових на-
сосів, яка здійснює подачу рідини системою трубопроводів заданої конфігурації. Розглянуто основні мето-
ди регулювання роботи такої насосної установки з метою забезпечення заданої витрати рідини. Існуючий
графоаналітичний метод розрахунку пропонується модифікувати, використавши моделювання характери-
стик трубопроводу і насосної установки у вигляді поліномів другої степені. На основі такого підходу
отримано достатньо прості аналітичні формули для визначення параметрів робочої точки насосної уста-
новки і параметрів регулювання її роботи методами дроселювання, перепускання рідини через байпас, змі-
ною частоти обертання насосного колеса і обточкою робочого колеса. Запропонована методика уможлив-
лює визначення режиму сумісної роботи насосної установки і трубопроводу аналітичним методом без
графічних побудов і може бути легко реалізована у вигляді комп’ютерної програми.
Наведено приклад розрахунку роботи насосної установки з використанням отриманих залежностей.
Дається порівняння точності розрахунку у випадку використання для апроксимації характеристики насоса
трьох- і двочленного поліномів другої степені.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Гідравліка: навчальний посібник /
М.П. Андріїшин, Л.В. Возняк, Р.Ф. Гімер
[та ін.]; за ред. Р.Ф. Гімера. – Івано-Франківськ:
Факел, 2000. – 253 с. – ISBN 966-7327-14-0.
2 Гидравлика, гидромашины и гидропри-
воды: [учебник для машиностроительных
вузов] / Т.М.Башта, С.С.Руднев, Б.Б.Некрасов
[и др.] — М.: Машиностроение, 1982. — 423 с.
3 Мердух М.І. До питання про перерахунок
напірних характеристик нафтоперегінних агре-
гатів відцентрового типу / М.І. Мердух,
Б.І. Навроцький // Нафтова і газова промисло-
вість. — 2010. — №5. — С. 36–37.
4 Гімер Р.Ф. Розрахунок насосних устано-
вок : метод. вказівки / Р.Ф. Гімер; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ: Факел, 2003. — 50 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-01-20

Як цитувати

Гімер, П. Р., & Муж, М. П. (2012). Математичне моделювання роботи насосної установки на трубопровід. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 109–115. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/88

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають