Скінченно-елементний аналіз з'єднань гібридної насосної штанги

Автор(и)

  • Б. В. Копей ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • І. Б. Копей ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • В. В. Канівець ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • Б. М. Бакун ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9973-2022-4(85)-43-52

Ключові слова:

штангова свердловинна насосна установка, колона насосних штанг, полімерно-композиційний матеріал, гібридна штанга, скінченно-елементний аналіз

Анотація

Насосні штанги є складовою одиницею свердловинного обладнання штангових свердловинних насосних установок і служать для передачі зворотно-поступального руху від верстата-качалки до плунжера заглибного насоса. Експлуатація насосних штанг проходить в складних умовах знакознінних навантажень розтягу/стиску, згину, тертя об внутрішню поверхню колони насосно-компресорних труб, впливу корозійно-активного середовища, відкладень асфальто-смоло-парафінових відкладень. З метою підвищення ресурсу колони насосних штанг пропонується замість сталевих використовувати штанги з полімерно-композиційних матеріалів (склопластиковий , вуглепластиковий, гібридний стрижень з двома сталевими головками). Застосування гібридних насосних штанг дає чимало економічних й експлуатаційних переваг в порівнянні зі сталевими та склопластиковими штангами Із збільшенням глибини спуску колони насосних штанг зростає навантаження на штангу, а, отже, і на з’єднання сталевої головки із полімерно-композиційним стрижнем. Вплив пружних характеристик матеріалу гібридного стрижня (параметра ортотропії, параметра зсувної податливості, величини зчеплення) та особливостей контактної взаємодії його зі сталевою головкою на величину та розподіл тиску і, як наслідок цього, на міцність та працездатність розглянутого конструктивного з'єднання має практичний інтерес при проектуванні з’єднання. Ставиться задача підвищення міцності з’єднання гібридної насосної штанги та його надійності. В роботі запропоновано використання скінченно-елементного аналізу в програмному середовищі SolidWorks методом кінцевих елементів при проектуванні оптимальної конструкції з’єднання сталевої головки з композиційним тілом гібридної насосної штанги. На основі проведеного аналізу пропонується конструкція з’єднання з циліндричною частиною сталевої головки змінної товщини, з прорізами у цій циліндричній частині у вигляді пелюсток та виконання галтелі на виході з контакту головки та стрижня штанги.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ивановский В. Н., Дарищев В. И., Сабиров А. А., Каштанов В. С., Пекин С.С. Оборудование для добычи нефти и газа: В 2 ч. М: «Нефть и газ», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. Ч. 1. 768 с.

ГОСТ 31825-2012. Штанги насосные, штоки устьевые и муфты к ним. Технические условия.

Копей І.Б. Оцінка, прогнозування та підвищення надійності обладнання штангових свердловинних насосних установок. – Рукопис. Дис. канд. техн. наук: 05.05.12, м. Івано-Франківськ, 2020.

API Spec 11B: Specification for Sucker Rods, Polished Rods and Liners, Couplings, Sinker Bars, Polished Rod Clamps, Stuffing Boxes, and Pumping Tees.

ГОСТ Р 51161-98 Штанги насосные стеклопластиковые. Технические условия.

ТУ У 29.5-13741713-002:2006. Штанги насосні металопластикові. Технічні умови. Введ. 19.04.2007. Без обмеження терміну дії. Івано-Франківськ, 2006.

Юй Шуанжуй. Підвищення працездатності насосних штанг з полімерних композитних матеріалів. - Рукопис. Дис. канд. техн. наук: 05.05.12, Івано-Франківськ, 2018.

Копей Б. В., Копей В. Б. Копей І. Б. Насосні штанги свердловинних установок для видобування нафти. Монографія. Івано–Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. 406 с.

Насосні штанги та труби з полімерних композитів: проектування, розрахунок, та випробування [Текст] / Б. В. Копей [та ін.] ; Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Л.: [б.в.], 2003. - 352 с.: рис. - Бібліогр.: с. 349-350. - ISBN 966-02-3071-0

Копей Б.В., Копей В.Б., Копей І.Б. Спосіб з’єднання стальної головки з полімерним композиційним тілом глибинно-насосної штанги. Патент України № 35751А по заявці №98042004 від 22.04.98.

Кіндрачук С.Б., Копей Б.В., Попович О.М. Спосіб скла-дання вузла кріплення полімерного стержня. Патент України № 35781А по заявці №98084478 від 18.08.98, 16.04.01.Бюл.№3.

Крижанівський Є.І., Копей Б.В., Стеліга І.І., Копей В.Б. З’єднання стальної головки з полімерно-композиційним тілом насосної штанги. Патент України № 50094А.По заявці № 200107 5462 від 31.07.01. Бюл.№10, 15.10.02.

Копей Б.В., Стеліга І.І., Копей В.Б., Петрина Ю.Д. З’єднання головки насосної штанги з склопластиковим тілом. Патент України № 50093А. По заявці № 2001075460 від 31.07.01. Бюл.№10, 15.10.02.

Щербина Н.М. Методи розв’язування контактних задач для пружних анізотропних шаруватих циліндричних оболочок. Препр. НАН України. Ін-т прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача, №7, 1994. 58 с.

Пелех Б.Л., Сухорольский М.А. Контактные задачи теории упругих анизотропных оболочек. К.: Наук. думка, 1980. 216 с.

Григолюк З.И., Толкачев В.М. Контактные задачи теории пластин и оболочек. М.: Машиностроение, 1980. 416 с.

Пелех Б.Л., Максиму А.В., Щербина Н.Н. Контактная жесткость слоистых цилиндрических оболочек. Матричный метод решения контактних задач для многослойных оболочек. Механика композитных материалов, 1986, № 2, С. 276-280.

Попов Г.Я., Толкачев В.М. Проблема контакта тел с тонкостенными элементами. Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1980. №4. С.192-206.

Дослідження контактних напружень у з’єднанні сталевої головки з склопластиковою штангою / Копей Б. В., Максимук О. В., Щербина Н. М., Копей І. Б. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 1996. №33. с. 166 – 178.

Development of steel head joints with fiberglass sucker rod on the base of contact stresses investigation / Kopey B. V., Kopey I. B., Maksymuk A. V., Shcherbyna N. M. VTT SYMPOSIUM : Proceedings of Int. Symp. Fatigue Design 1998. (Espoo, Finland. 26-29 May 1998). 1998. 182. Vol. II. P. 603-612. ISSN 0357-9387.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Копей, Б. В., Копей, І. Б., Канівець, В. В., & Бакун, Б. М. (2022). Скінченно-елементний аналіз з’єднань гібридної насосної штанги. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(85), 43–52. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2022-4(85)-43-52

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 > >>