Літологічне експрес-розчленування карбонатно-хемогенного розрізу нафтогазової свердловини

Автор(и)

  • В. А. Мураста Київський національний університет імені ТарасаШевченка, 01601, м. Київ, вул.Володимирська, 64
  • О. М. Карпенко Київський національний університет імені ТарасаШевченка, 01601, м. Київ, вул.Володимирська, 64

Ключові слова:

геофізика, свердловина, товща, літологія, розчленування

Анотація

Підвищення інформативності промислово-геофізичного комплексу шляхом залучення передових мето-
дів і технологій в геофізичних підприємствах на даний час проблематично, тому доцільно вдосконалювати
або створювати нові, більш ефективні способи обробки і інтерпретації. Запропонований експресний спосіб
літологічного розчленування розрізу свердловини суттєво відрізняється від традиційного, в якому виділя-
ються за літологічними ознаками пласти за обмеженою кількістю ознак. Автори пропонують використо-
вувати один із способів розпізнавання образів, який базується на використанні евклідової відстані у бага-
томірному просторі нормованих значень геофізичних параметрів гірських порід. Із залученням запропоно-
ваного авторами способу з`являється можливість достатньо об’єктивно, без втручання суб’єктивного
фактора – геофізика-інтерпретатора – оцінити літологічну приналежність гірських порід у складному, з
точки зору інтерпретації даних ГДС, карбонатно-хемогенному комплексі порід. Наведений у статті ма-
теріал обробки геофізичних даних ілюструє інтерпретаційні можливості нового підходу щодо оцінки літо-
логічної приналежності пластів гірських порід у межах міжсольових відкладів за даними типового компле-
ксу ГДС.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Дахнов В.Н. Интерпретация результатов
геофизических исследований разрезов скважин
/ В.Н. Дахнов. – М.: Недра, 1982. – 448 с.
2 Добрынин В.М. Петрофизика / В.М. До-
брынин, Б.Ю. Вендельштейн, Д.А. Кожевни-
ков. – М.: Недра, 1991. – 368 с.
3 Дэвис Дж.С. Статистический анализ дан-
ных в геологии / Дж.С. Дэвис. – М.: Недра,
1990. – 185 с.
4 Итенберг С.С. Интерпретация результа-
тов геофизических исследований разрезов
скважин / С.С. Итенберг. – М.: Недра, 1972. –
312 с.
5 Каждан А.Б. Математические методы в
геологии / А.Б. Каждан, О.И. Гуськов. – М.:
Недра, 1990. – 251 с.
6 Лозинський О.Є.Математичні методи в
нафтовій геології / О.Є. Лозинський, В.О. Ло-
зинський, Б.Й. Маєвський, В.В. Гладун,
П.М. Чепіль. – Івано-Франківськ, 2008. – 276 с.
7 Жуков М.Н. Статистичний аналіз геоло-
гічних даних / М.Н. Жуков. – К.: ІСДО, 1995. –
552 с.
8 Родионов Д.А. Справочник по математи-
ческим методам в геологи / Д.А. Родионов,
Р.И. Коган, В.А. Голубева. – М.: Недра, 1987. –
335 с.
9 Mascle J., Lohmann G.P., Moullade M.
(Eds.), 1998. Proceedings of the Ocean Drilling
Program, Scientific Results, Vol. 159 lithologic
interpretation of downhole logging data from Thecôte
D’ivoire-Ghana transform margin: a statistical
approach.
10 Doveton J.H., 1994. Geologic log analysis
using computer methods // AAPG Computer applications
in geology, №2. – P. 42-48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-09

Як цитувати

Мураста, В. А., & Карпенко, О. М. (2012). Літологічне експрес-розчленування карбонатно-хемогенного розрізу нафтогазової свердловини. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 135–142. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/91