ГОРИЗОНТАЛЬНІ СВЕРДЛОВИНИ – ДОСВІД БУРІННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ ВИДОБУТКУ НАФТИ НА РОДОВИЩАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Є. M. Ставичний ПАТ "Укрнафта"
  • Д. Ю. Агафонов ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • А. О. Пошивак ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • С. П. Тивончук ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • Д. А. Кекух ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • О. М. Придачна ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • Н. В. Бобаль ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • Б. А. Тершак ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • С. А. Пятківський ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15
  • М. М. Плитус ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15

Ключові слова:

цифрова геологічна та гідродинамічна модель, буріння, профіль свердловини, бурові промивальні рідини, тампонажний розчин, цементний камінь

Анотація

Наведено короткий огляд історичного розвитку буріння похило-спрямованих та горизонтальних свердловин. На основі аналізу буріння горизонтальних свердловин в Україні встановлено, що успішність реалізації проектів зі споруджування свердловин складного профілю може бути досягнуто на основі побудови детальної цифрової геологічної та гідродинамічної моделі цільового об'єкта, інтерактивного геолого-геофізичного супроводу процесу буріння свердловини (геонавігації) та впровадження сучасних технологічних рішень під час їх буріння.

Показано як використання якісно нового рівня цифрового геологічного та гідродинамічного моделювання продуктивних горизонтів Б-9 та Б-10 Великобубнівського родовища на основі детальної динамічної переобробки та переінтерпретації сейсмічних матеріалів із залученням всієї наявної геофізичної та промислово-геологічної інформації дозволило з високою точністю вибрати оптимальне місце для розташування горизонтальної свердловини та провести геолого-геофізичний моніторинг її буріння.

На прикладі свердловини 119Г-Великобубнівська описано основні технологічні етапи робіт для її планування, проектування та буріння.

Охарактеризовано вимоги до бурових промивальних рідин для буріння похило-спрямованої та горизонтальної ділянки профілю. Встановлено, що для свердловин зі складною просторовою архітектурою параметри бурових промивальних рідин повинні мати необхідні структурно-реолологічні та триботехнічні властивості, високі інгібуючі та мінімальні фільтраційні властивості, а також забезпечити стійкість пристовбурного масиву гірських порід, безаварійне поглиблення та мінімізувати негативний вплив на колекторські властивості продуктивних горизонтів.

На основі системного аналізу підтверджено необхідність застосування розширних дисперсно-армованих стабілізованих тампонажних матеріалів на основі композиційних цементів та спеціалізованих буферних рідин. Охарактеризовано основні функціональні критерії застосовуваних буферних систем. Наведено графічну інтерпретацію дослідження тампонажного розчину та його рецептуру. Встановлено необхідність використання композиційних цементів для забезпечення якісного розмежування горизонтів та проведення надійної ізоляції заколонного простору.

Розглянуто реалізацію проекту 119 Г-Великобубнівська та проаналізовано результати буріння горизонтальних свердловин в ПАТ "Укрнафта". Успішне споруджування горизонтальних свердловин підтверджує ефективність їх буріння в умовах родовищ України для збільшення видобутку вуглеводнів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кунцяк Я.В. Експериментальні та промислові дослідження і прогнозування стійкості стовбурів горизонтальних свердловин у нестійких породах / Я.В. Кунцяк , Р.Я. Кунцяк // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – №1 (38). – С.62 – 68.

Коцкулич Я.С. Застосування електробурів при спорудженні похило-скерованих свердловин / Я.С. Коцкулич, Є.М. Ставичний, С.А. П'ятківський, Є.Я. Коцкулич // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2013. – No 1 (21). – С.138 – 148.

Карпенко О. До прогнозу освоєння вуглеводневих ресурсів східної частини ДДЗ / О. Карпенко, В. Михайлов, І. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – №1 (68). – С.49 – 54.

Палий А.С. Результаты геолого-гидродинамического моделирования и мониторинга бурения горизонтальной скважины / А.С. Палий, С.П. Тывончук, В.Ю. Филатов // GEOPETROL-2006. Zakopane, 18 – 21.09.2006: Recovery of Oil and Gas and Sustained Economical Development: Wydanie konferencyjne. – Krakow, 2006. – С. 639 – 646.

Прокопів В.Й. Досвід проектування та застосування горизонтального розкриття покладів вуглеводнів / В.Й. Прокопів, С.П. Тивончук, О.М. Придачина, Н.В. Ковалюк // Нафтова і газова промисловість. – 2008. – № 6. – С. 20 – 23.

Тивончук С.П. Проектування та геолого-геофізичний супровід у режимі реального часу буріння горизонтальної свердловини № 700 Мільківського родовища / С.П. Тивончук // Проблеми нафтогазової промисловості: Зб. наук. праць. – Вип. 7. – Київ, 2009. – С. 60 – 66.

Прокопів В.Й. Досвід геонавігації та перспективи застосування горизонтального розкриття нафтогазоносних пластів в умовах складчастих споруд Передкарпатського прогину / В.Й. Прокопів, С.П. Тивончук // Нафтогазова галузь України. – 2017. – № 1. – С. 7 – 10.

Прокопів В.Й. Збільшення обсягів видобутку нафти і газу за рахунок буріння горизонтальних свердловин на основі геологічного моделювання / В.Й. Прокопів, С.П. Тивончук // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – № 2. – С. 27 – 28.

Прокопів В.Й. Сучасні геологічні здобутки ПАТ "Укрнафта" / В.Й. Прокопів, Д.А. Кекух, Т.І. Музичко, С.П. Тивончук // Нафтогазова галузь України. – 2018. – № 2. – С. 12 – 16.

Tyvonchuk S.P. Predicting of the Geometrical Behavior of Formations in Subsurface Based on the Analysis of LWD/MWD Data While Drilling Horizontal Wells / Serhii Petrovych Tyvonchuk // SPE-208511-MS; presented at the SPE Eastern Europe Subsurface Conference held in Kyiv, Ukraine. – 23 – 24 November 2021.

Саницький М.А. Модифіковані композиційні цементи / М.А. Саницький, Х.С. Соболь, Т.Є. Марків. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с.

Спеціальні тампонажні системи // М.В. Сенюшкович, Б.А. Тершак, І.І. Витвицький, О.Б. Марцинків. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2022. – 407 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-25

Як цитувати

Ставичний Є. M., Агафонов, Д. Ю., Пошивак, А. О., Тивончук, С. П., Кекух, Д. А., Придачна, О. М., Бобаль, Н. В., Тершак, Б. А., Пятківський, С. А., & Плитус, М. М. (2023). ГОРИЗОНТАЛЬНІ СВЕРДЛОВИНИ – ДОСВІД БУРІННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ ВИДОБУТКУ НАФТИ НА РОДОВИЩАХ УКРАЇНИ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(85). вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/910