Дослідження особливостей роботи видобувної свердловини в системі з нафтовим покладом з метою її проектування та експлуатації

Автор(и)

  • В. С. Бойко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Б. М. Міщук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Т. С. Веклин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

узгоджена робота, свердловина, нафтовий поклад, тиск фонтанування.

Анотація

Вивчено спільну узгоджену роботу фонтанної свердловини і нафтового покладу в часі у режимі розчи-
неного газу, що дає можливість розраховувати зміни в часі мінімального вибійного тиску фонтанування.
Запропоновано методику розрахунку умови спільної роботи нафтового покладу і видобувної свердло-
вини у всіх режимах газліфтного фонтанування, виділено області неузгодженої та узгодженої роботи,
причому узгоджена робота може бути стійкою і нестійкою, а тривалість газліфтного фонтанування
можливе тільки за певного вибійного тиску, що й необхідно враховувати при проектуванні і запусканні све-
рдловини в експлуатацію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Бойко В.С. Розробка та експлуатація на-
фтових родовищ: Підручник для вищих навча-
льних закладів з грифом Міносвіти і науки
України; 4-е доповнене видання / В.С. Бойко. –
Київ: Міжнародна економічна фундація, 2008. –
488 с.
2 Підземна гідрогазомеханіка: 2-ге видання
/ В.С. Бойко, Р.В. Бойко. – Львів: Апріорі, 2007.
– 452 с.
3 Мищенко И.Т. Скважинная добыча неф-
ти / И.Т. Мищенко. – Москва: ФГУП Изд-во
“Нефть и газ” РГУ нефти и газа им.
И.М.Губкина, 2003. – 836 с.
4 Бойко В.С. Проектування експлуатації
нафтових свердловин: Підручник, для студентів
ВНЗ / В.С. Бойко. – Івано-Франківськ: Нова
Зоря, 2011. – 784 с. (52,77 умовн. друк. арк.)
5 Бойко В.С. Обводнення газових і нафто-
вих свердловин / Р.В. Бойко, Л.М. Кеба,
О.В. Семінський; за ред. В.С. Бойка. – У 3-х
томах, 4-х книгах. – Том 3. Особливості екс-
плуатації свердловин. Книга друга. – Івано-
Франківськ: Нова Зоря, 2011. – 701 с. (37,98
умовн. друк. арк.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-01

Як цитувати

Бойко, В. С., Міщук, Б. М., & Веклин, Т. С. (2018). Дослідження особливостей роботи видобувної свердловини в системі з нафтовим покладом з метою її проектування та експлуатації. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 155–159. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/93

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають