Підвищення надійності кріплення свердловин

Автор(и)

  • Я. С. Коцкулич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. В. Сенюшкович ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. М. Ковбасюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • О. Б. Марцинків ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

обсадні труби, різьбові з'єднання, навантаження, герметичність, зім'яття, крутний момент

Анотація

Проблеми надійності кріплення свердловин стають актуальними у зв’язку зі зростанням глибин бурін-
ня, ускладненням геолого-технічних умов та збільшенням частки буріння похило-скерованих свердловин у
загальному обсязі бурових робіт.
Проаналізовано основні причини виникнення ускладнень та аварій у процесі кріплення нафтових і газо-
вих свердловин. Досліджено умови виникнення негерметичності різьбових з’єднань обсадних труб. Для усу-
нення цього ускладнення розроблено ефективне ущільнююче мастило УС-ОТ, яке полімеризується через
певний час після нанесення його на різьбу.
Розраховано величини крутних моментів для згвинчування різних типорозмірів різьбових з’єднань об-
садних труб, що дасть змогу уникнути їх перевантаження та пошкодження з забезпеченням необхідного
терміну експлуатації.
Обґрунтовано необхідність врахування навантажень, які виникають унаслідок плинності гірських по-
рід, а також згинаючого моменту на викривлених ділянках свердловин під час розрахунку обсадних труб на
міцність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Коцкулич Я.С. Закінчування свердловин:
підручник / Я.С. Коцкулич, О.В. Тищенко. – К.:
Інтерпрес ЛТД, 2009. – 366 с.
2 Коцкулич Я.С. Стан кріплення нафтога-
зових свердловин і шляхи його покращання /
Я.С.Коцкулич, І.І. Витвицький // Науковий віс-
ник ІФНТУНГ. – 2005. - №2. – С.41-44.
3 Коцкулич Я.С. Стан і перспективи під-
вищення надійності кріплення свердловин /
Я.С. Коцкулич // Нафтова і газова промисло-
вість. – 2007. – №5. – С.22-24.
4 Коцкулич Я.С. Резервы повышения на-
дежности работы обсадных колонн в нефтяных
и газовых скважинах / Я.С. Коцкулич // Техн.,
технол. и организация геол.-развед. работ. Об-
зор ВИЭМС МГП Геоинформмарк. – М. – 1991.
5 А.с. 1707978 СССР. Уплотнительная сма-
зка для резьбовых соединений обсадных труб /
Я.С. Коцкулич, Я.С. Билецький, О.В. Тищенко,
В.А. Зольников. – 22.09.91.
6 Трубы нефтяного сортамента: Справоч-
ник / Под общей ред. Сарояна А.Е. – М.: Недра,
1987. – 485 с.
7 Коцкулич Я.С. О выборе оптимальных
значений крутящих моментов свинчивания об-
садных труб / Я.С. Коцкулич, Я.С. Билецкий //
Разведка и разработка нефт. и газ. месторожде-
ний. – 1987. – Вып. 24. – С. 56-57
8 Коцкулич Я.С. Оцінка величини контак-
тного тиску при зім'ятті обсадних колон /
Я.С.Коцкулич, І.М. Ковбасюк // Нафтова і газо-
ва промисловість. – 2000. – № 2. – С.18-19.
9 Коцкулич Я.С. Про вплив геолого-тех-
нічних факторів на довговічність обсадних ко-
лон / Я.С.Коцкулич, І.М. Ковбасюк // Нафтова і
газова промисловість. – 1997. – № 4. – С.19-20.
10 Коцкулич Я.С. До попередження
зім’яття обсадних колон внаслідок їх зношу-
вання / Я.С.Коцкулич, І.М. Ковбасюк // Розвід-
ка та розробка нафтових і газових родовищ.
Науково-технічний збірник. – 2001. – Т.2. –
№ 38. – С.48-53.
11 Коцкулич Я.С. Урахування згину під
час розрахунку обсадних труб на міцність /
Я.С.Коцкулич, М.В.Сенюшкович, О.В.Тіщенко
// Нафтова і газова промисловість. – 2000. –
№ 3. – С. 30-31

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-14

Як цитувати

Коцкулич, Я. С., Сенюшкович, М. В., Ковбасюк, І. М., & Марцинків, О. Б. (2012). Підвищення надійності кріплення свердловин. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 160–168. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/94

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають