Аналіз проблем та шляхів підвищення надійності і герметичності муфтових з'єднань обсадних колон

Автор(и)

  • І. І. Палійчук ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. Я. Василишин ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • П. В. Щеглюк НГВУ "Долинанафтогаз" ВАТ "Укрнафта", 77503, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Промислова 7, тел./факс: (03477) 95617
  • С. П. Ропецький НГВУ "Долинанафтогаз" ВАТ "Укрнафта", 77503, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Промислова 7, тел./факс: (03477) 95617

Ключові слова:

обсадна труба, різьбове з’єднання, герметичність, відхилення, дефекти, вузол ущіль- нення.

Анотація

Проаналізовано працездатність муфтових з’єднань обсадних труб на основі промислових даних на
підприємствах "Укрбургаз", "Укрнафта", "Долинанафтогаз". Часті випадки негерметичності цих з’єднань
створюють складну проблему міжколонних тисків у свердловинах. Їх ліквідація вимагає додаткових ви-
трат матеріальних коштів і трудових ресурсів. Одною з причин зниження міцності і герметичності муф-
тових з’єднань обсадних труб виявляється нарізання різьб на заводах-виробниках з відхиленнями, які змен-
шують натяг у з’єднанні. Виявлена тенденція до прихованого заниження натягу у різьбових з’єднаннях
труб і муфт при повній відповідності їх геометричних параметрів стандарту. Сучасні методи забезпе-
чення надійності і працездатності з’єднань обсадних колон спрямовані на підвищення їх міцності і герме-
тичності конструктивно-технологічними методами або на відновлення їх працездатності у свердловині.
Високогерметичні різьбові з’єднання з вбудованим ущільненням типу “метал-метал” мають найвищі тех-
нічні показники при кріпленні і експлуатації свердловин порівняно з іншими типами з’єднань, що існують на
світовому ринку трубної продукції нафтогазового сортаменту. Це пов’язано зі зростанням обсягів похило-
скерованого і горизонтального буріння та впровадженням нових технологій будівництва свердловин у скла-
дних гірничо-технологічних умовах. Висока ефективність цих з’єднань спонукає до пошуку шляхів удоско-
налення їх конструкцій з метою усунення виявлених практикою експлуатаційних вад. Тому підвищення на-
дійності обсадних колон на основі удосконалення з’єднань з вузлами ущільнень є актуальним і перспектив-
ним завданням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Коцкулич Я.С. Стан і перспективи під-
вищення надійності кріплення свердловин /
Я.С. Коцкулич // Нафтова і газова промисло-
вість. – 2007. – № 5. – С. 22–24.
2 Серенко И.А. Бурение на нефть и газ в
США: Обзорная информация / И.А. Серенко,
Н.А. Сидоров, О.А. Сурикова и др. // Нефтяная
промышленность. – 1983. – Вып. 16 (55) – 104 с.
– Серия: Бурение.
3 Трубы обсадные и муфты к ним. Техни-
ческие условия: ГОСТ 632–80. – М.: Изд-во
стандартов, 1980. – 66 с.
4 Еременко Т.Е. Герметизация резьбовых
соединений обсадных колонн нефтяных и газо-
вых скважин / Т.Е. Еременко, Д.Ю. Мочернюк,
А.В. Тищенко. – К.: Техника, 1967. – 170 с.
5 Анализ научных и практических реше-
ний заканчивания скважин: У 2-х книгах /
С.И. Иванов, А.И. Булатов и др. – М.: Недра,
2004. – Книга 1 – 334 с.; Книга 2 – 266 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-06

Як цитувати

Палійчук, І. І., Василишин, В. Я., Щеглюк, П. В., & Ропецький, С. П. (2012). Аналіз проблем та шляхів підвищення надійності і герметичності муфтових з’єднань обсадних колон. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 169–176. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/95

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають