Особливості гідравлічного розрахунку поліетиленових газових мереж із урахуванням їх енерговитратності

Автор(и)

  • А. І. Ксенич ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • М. Д. Середюк ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • І. І. Височанський ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

газові мережі населених пунктів, низький тиск, середній тиск, поліетиленові труби, гідравлічний розрахунок.

Анотація

Запропоновано метод коригування проектних параметрів поліетиленових газопроводів низького та
середнього тиску з урахуванням їх фактичної енерговитратності за результатами експериментів. В осно-
ву методу покладено можливість укладання послідовно труб різного діаметра – частину ділянки із труб з
проектним внутрішнім діаметром, решту – із труб з найближчим меншим стандартним діаметром за
умови забезпечення необхідної пропускної здатності системи. Шляхом комп’ютерного моделювання дослі-
джено можливі зміни проектних параметрів поліетиленових газопроводів для всього сортаменту труб за
різного завантаження газових мереж. Результати оформлено у вигляді графічних та аналітичних залеж-
ностей частки довжини поліетиленової труби із найближчим меншим стандартним внутрішнім діамет-
ром від гідравлічного нахилу для різних стандартних діаметрів труб. Очікуваний економічний ефект від
використання запропонованого методу в середньому становить: для газових мереж низького тиску –
280 грн., для одноступеневих систем газопостачання середнього тиску – 520 грн на кожні 100 м газових
мереж.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Газопостачання. Інженерне обладнання
будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди:
ДБН В.2.5-20:2001. – Офіц. вид. – К.: Держ-
наглядохоронпраці України, 2001. – 286 с. –
(Державні будівельні норми України).
2 Ксенич А.І. Урахування впливу профілю
траси на результати гідравлічних розрахунків
газових мереж населених пунктів / А.І. Ксенич,
М.Д. Середюк // Розвідка і розробка нафтових і
газових родовищ. – 2010. – №1(34). – С. 138–
143.
3 Середюк М.Д. Використання барометри-
чної формули для врахування впливу профілю
траси на результати гідравлічного розрахунку
газових мереж / М.Д. Середюк, А.І. Ксенич //
Науковий вісник Івано-Франківського націона-
льного технічного університету нафти і газу. –
2010. – № 3(25). – С. 97–101.
4 Ксенич А.І. Результати експерименталь-
них досліджень гідравлічної енерговитратності
поліетиленових газопроводів низького тиску /
А.І. Ксенич, М.Д. Середюк // Нафтогазова енер-
гетика. – 2011. – №2(15). – С.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-28

Як цитувати

Ксенич, А. І., Середюк, М. Д., & Височанський, І. І. (2012). Особливості гідравлічного розрахунку поліетиленових газових мереж із урахуванням їх енерговитратності. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(42), 189–198. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/98

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>