[1]
Кондрат, Р.М. і Кондрат, О.Р. 2017. ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗРОБКИ ДВОПЛАСТОВОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА В УМОВАХ ГАЗОВОГО РЕЖИМУ СПІЛЬНОЮ СІТКОЮ СВЕРДЛОВИН ЗА ПОСТІЙНОГО ДЕБІТУ ГАЗУ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields. 2(63) (Трав 2017), 7–12.