[1]
Розловська, С.Є. 2014. Сучасний стан ефективного використання акустичного каротажу для вирішення нафтогазопошукових завдань. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields. 2(51) (Лис 2014), 129–140.