[1]
Дмитренко, В.І., Зезекало, І.Г. і Орловський, В.М. 2015. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ПЛАСТОВИХ ВОД ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГІДРАТОУТВОРЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ НА СВЕРДЛОВИНАХ ВИДОБУВНОГО ФОНДУ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields. 3(56) (Сер 2015), 121–1126.